หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 15 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1870
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                               

*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                      

*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                            

*ความรู้ด้านการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                

*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                      

*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                         

*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                   

*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                           

*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                               

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                   

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                       

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                  

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                  

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top