หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 0 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1866
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                               

*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                      

*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                               

*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)                                                                   

*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                  

*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                      

*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                        

*การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล                                                                            

*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                        

*ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                     

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                               

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                               

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top