หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 58 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1858
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                          

*การวางแผนกำลังคน                                                                                             

*การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร                                                                                

*การบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                 

*การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                   

*ค่าตอบแทน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                        

*การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง                                                                         

*การพัฒนาระบบงาน                                                                                             

*งานสวัสดิการ                                                                                                     

*กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                 

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                

*การออกแบบหลักสูตร การจัดทำโครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม                          

*การประเมินผลการฝึกอบรม                                                                                     

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA                                                               

*การวิเคราะห์และวางแผน                                                                                           

*การประสานงานและการจัดการองค์กร                                                                             

*การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล                                                                              

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(High Performance organization ; HPO)                                                                              

*การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การประสานงาน และการจัดการองค์กร                    

*แนวข้อสอบ การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                     

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top