หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 92 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1856
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                     

*พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                

*พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                            

*พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                                       

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                   

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                  

*มาตรฐานการสอบบัญชี                                                                                              

*มาตรฐานการสอบทาน รหัส 2400,2410                                                                          

*มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000,3400,3402,3420                                                          

*มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400,4410                                                                

*การบัญชี                                                                                                              

*มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                  

*แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร                                                                             

 *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                  

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                 

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                  

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top