หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 200 ข้อ ภาษาอังกฤษ สำนักงาน ก.พ ป.ตรี โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 160 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV880
  • ราคาพิเศษ : 167 บาท
  • ราคาปกติ 175 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 200 ข้อ ภาษาอังกฤษ สำนักงาน ก.พ ป.ตรี โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : เมษายน 2562 

จำนวน  : 171 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence)
ส่วนที่ 1 คำนาม (Noun)
ส่วนที่ 2 คำสรรพนาม (Pronouns Noun)
ส่วนที่ 3 คำคุณศัพท์ (Adjectives : adj.)
ส่วนที่ 4 คำกริยา (Verb :v.)
ส่วนที่ 5 คำสอดคล้องของประธานและคำกริยา (Agreement Of Subject and Verb)
ส่วนที่ 6 ประโยค (Sentence)
บทที่ 2 คำศัพท์ (Vocabulary)
ส่วนที่ 1 การเรียนรู้คำศัพท์ให้ได้ผล
ส่วนที่ 2 วิธีการเดาคำศัพท์
บทที่ 3 การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
ส่วนที่ 1 ความหมายของการอ่าน
ส่วนที่ 2 เทคนิคการอ่าน
ส่วนที่ 3 Kinds Of Reading (ประเภทของการอ่าน)
ส่วนที่ 4 ลักษณะคำถามที่ใช้ในการถามบทความ
บทที่ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำนักงาน ก.พ.
ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบ Structure
⁃ แบบที่ 1 แบบตัวเลือก
⁃ แบบที่ 2 แบบเลือกข้อผิด
⁃ แบบที่ 3 แบบถอดความหรือความเข้าใจประโยค
⁃ แบบที่ 4 แบบเติมคำศัพท์
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบ Vocabulary
ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบ Reading Comprehension

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top