หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบสรุปประเด็นสำคัญ 1,850 ข้อ นายสิบตำรวจอำนวยการเเละสนับสนุน วุฒิม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า ครบทุกวิชา ใหม่ล่าสุด 62 (SF)

ผู้เข้าชม 511 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SF122
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะข้อสอบสรุปประเด็นสำคัญ 1,850 ข้อ นายสิบตำรวจอำนวยการเเละสนับสนุน วุฒิม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า  ครบทุกวิชา ใหม่ล่าสุด 62 (SF)

พิมพ์     : มีนาคม 2562
จำนวน  : 323  หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

* ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทั่วไป
/แนวข้อสอบชุดที่ 1
/แนวข้อสอบชุดที่ 2
/แนวข้อสอบชุดที่ 3
/แนวข้อสอบชุดที่ 4
/แนวข้อสอบ - วิธีคิดเงื่อนไขสัญลักษณ์
/สรุปวิธีคิดแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลข
/สรุปประเด็นสำคัญ - วิธีคิดทำข้อสอบอุปมา - อุปไมย
- ภาษาไทย
/แนวข้อสอบ
/แนวข้อสอบ
/สรุป - คำไทยที่มักอ่านและเขียนผิด - คำนามที่ควรรู้
* ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
/แนวข้อสอบชุดที่ 1
/แนวข้อสอบชุดที่ 2
/แนวข้อสอบชุดที่ 3
/แนวข้อสอบชุดที่ 4
/เจาะข้อสอบ Microsoft Word
/เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
/เจาะข้อสอบ Microsoft Powerpoint
/เจาะข้อสอบการเรียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
- ภาษาอังกฤษ
/แบบทดสอบพร้อมเฉลย
/สรุป - ประเด็นสำคัญ - Conversation
/แนวข้อสอบ - Conversation
/สรุป - ประเด็นสำคัญ - Grammar
/แนวข้อสอบ - Struture Sentence
/สรุป - ประเด็นสำคัญ - Reading
/แนวข้อสอบ - Reading
/แนวข้อสอบ - Vocabulary
/รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับตำรวจ
- ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน AEC สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
/คำถาม - ตอบ เกี่ยวกับสังคม
/แนวข้อสอบ - จริยธรรมเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม
/แนวข้อสอบ - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
/แนวข้อสอบ - จริยธรรมที่เคยออกสอบตำรวจ
/รวมข้อสอบจริยธรรม
/แนวข้อสอบ - ประชาคมอาเซียน
/สรุปประเด็นสำคัญ - ประชาคมอาเซียน

จัดทำโดย...Sheet For G

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6

Close หน้าต่างนี้
Go Top