หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 44 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1847
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                    

*การสื่อสารมวลชน                                                                                                   

*ความหมายของการสื่อสาร                                                                                         

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์                                                                        

*ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง                                     

*การประชาสัมพันธ์                                                                                                  

*การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                         

*การผลิตสื่อ                                                                                                          

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                      

*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                  

*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                            

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                      

*การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก

และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                              

*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                            

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                  

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนและการอ่านให้ถูกต้อง                                                           

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และประชาคมอาเซียน                              

*แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 3. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมประชาสัมพันธ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top