หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 57 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1844
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา                                                                            

*ความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล                                       

*การวางแผน และการติดตามประเมินผล                                                                         

*ความสามารถในการร่วมงานทีมจิตเวช                                                                           

      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.                        

      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                        1

      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                      

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                             

      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                                          

*พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                   

      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                           

      *แนวข้อสอบนักจิตวิทยา ชุดที่ 1.                                                                                       

      *แนวข้อสอบนักจิตวิทยา ชุดที่ 2.                                                                                       

      *แนวข้อสอบนักจิตวิทยา ชุดที่ 3.                                                                                       

      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลยุติธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top