หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่พลขับ ทส.5. ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 50 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1842
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่พลขับ ทส.5. ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

##ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                         

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                          

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                                                                          

*วิชาภาษาไทย

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     

*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (110 คะแนน)

        –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1.                     

        –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2.                     

        –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 3.       

*พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                           

        –แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562         

        –แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2559  

        –แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557        

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                  

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                   

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                              

        –แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                          

        –แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                         

        –แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6

Close หน้าต่างนี้
Go Top