หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ธุรการ บช.1. ข้อสอบมากกว่า 1,200 ข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 52 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1838
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ธุรการ บช.1. ข้อสอบมากกว่า 1,200 ข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

#ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                         

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                          

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          

*วิชาภาษาไทย

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     

##ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                           

       –แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                 

        –แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                            

        –แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น ชุดที่ 1.                                                        

        –แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น ชุดที่ 2.                                                        

        –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1.                     

        –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2.                     

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                  

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                   

        –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                              

        –แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                          

        –แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                         

        –แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6

Close หน้าต่างนี้
Go Top