หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบสรุปประเด็นสำคัญ 1,900 ข้อ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วุฒิม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า ครบทุกวิชา ใหม่ล่าสุด 62 (SF)

ผู้เข้าชม 410 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SF121
  • ราคาพิเศษ : 265 บาท
  • ราคาปกติ 229 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะข้อสอบสรุปประเด็นสำคัญ 1,900 ข้อ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วุฒิม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า  ครบทุกวิชา ใหม่ล่าสุด 62 (SF)

พิมพ์     : กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน  : 330  หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
2. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ. ศ. 2522
- พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
- ภาษาอังกฤษ
- สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก
1. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการขอพิสูจน์สัญชาติ พ.ศ. 2557
2. กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐาน การแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ. ศ. 2559

 

จัดทำโดย...Sheet For G

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top