หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงาน ก.พ ป.ตรี โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 364 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV877
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงาน ก.พ ป.ตรี โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : กุมภาพันธ์ 2562 

จำนวน  : 241 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
⁃ แบบที่ 1 อนุกรม
⁃ แบบที่ 2โจทย์คณิตศาสตร์
⁃ แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
⁃ แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
⁃ แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
⁃ แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
⁃ แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
2. วิชาฃภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความเข้าใจภาษา
⁃ แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
⁃ แบบที่ 2 บทความ
ส่วนที่ 2 การใช้ภาษา
⁃ แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
⁃ แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
⁃ แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
⁃ แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
⁃ Structure
⁃ แบบที่ 1 แบบตัวเลือก
⁃ แบบที่ 2 แบบเลือกข้อผิด
⁃ แบบที่ 3 แบบถอดความหรือความเข้าใจประโยค
⁃ แบบที่ 4 แบบเติมคำศัพท์
⁃ Vocabulary
⁃ Reading Comprehension
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top