หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบแบบอัตนัย 400 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

ผู้เข้าชม 238 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV869
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบแบบอัตนัย 400 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. สำนักงานอัยการสูงสุด  ใหม่ล่าสุดปี 62 (NV)

พิมพ์     : ธันวาคม 2561 

จำนวน  : 222 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบฯ
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2562

 ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ส่วนที่ 5 เเนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อัยการสูงสุด

Close หน้าต่างนี้
Go Top