หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 500 ข้อ จพง.การเงินเเละบัญชีฯ กทม. ภาค ข.ครั้งที่ 1/2561 อธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อทุกข้อตรงตามหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 61 (NV)

ผู้เข้าชม 103 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV859
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 500 ข้อ  จพง.การเงินเเละบัญชีฯ กทม. ภาค ข.ครั้งที่ 1/2561 อธิบายคำเฉลยละเอียดทุกข้อทุกข้อตรงตามหลักสูตรกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 61 (NV)

พิมพ์     : พฤศจิกายน 2561 

จำนวน  : 201 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 500 ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/ 2561
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี งบประมาณ และการเงิน
ส่วนที่ 2 การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีแยกต่างๆ
ส่วนที่ 3 การจัดทำรายงานทางการเงิน
ส่วนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร
ส่วนที่ 5 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ส่วนที่ 6 การตั้งฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน
ส่วนที่ 7 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ส่วนที่ 8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
⁃ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⁃ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top