หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน การกรุงเทพมหานคร (กทม.)ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 136 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1247
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน การกรุงเทพมหานคร (กทม.)ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN 978-616-46318-1-6

พิมพ์ : พฤศจิกายน 2561
จำนวน : 295 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่มแบบปกอ่อน

 

***สินค้าเป็นรูปเล่มไม่ใช่ไฟล์**

 

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
การบัญชีแยกประเภท
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
การบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย 
แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
งบการเงิน  
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520
เจาะแนวข้อสอบการบัญชีและการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิน 
เจาะข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน 
เจาะแนวข้อสอบด้านการบัญชี ชุดที่ 1
เจาะแนวข้อสอบด้านการบัญชีและการเงิน ชุดที่ 2  
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
สรุปสาระสำคัญงบประมาณและการเงินของกรุงเทพมหานคร 
เจาะข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ 
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555
เจาะข้อสอบ  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top