หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี 4 และนักการเงิน 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 225 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1223
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี 4 และนักการเงิน 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN 978-616-46311-2-0

พิมพ์ : สิงหาคม 2561
จำนวน : 267 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่มแบบปกอ่อน

 

***สินค้าเป็นรูปเล่มไม่ใช่ไฟล์**

 

สารบัญ

ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ 
แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์   
ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ  
การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)  
การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal) 
ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง 
การจัดการ การเงิน   
หลักการบัญชีการเงิน 
การวิเคราะห์งบการเงิน    
การบริหารสภาพคล่อง และความเสี่ยงทางการเงิน 
การจัดการและการบริหารเงินทุน  
การพยากรณ์ทางการเงิน    
การวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงิน 
แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน 
แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top