หมวดสินค้าหลัก

POL3300 / PA260 สรุปการบริหารการคลัง

ผู้เข้าชม 11,947 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL3300S
  • ราคาพิเศษ : 36 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL3300 / PA260 สรุปการบริหารการคลัง

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวการศึกษาการบริหารการคลัง
บทที่ 2 พัฒนาการของแนวคิดในการบริหารการคลัง
บทที่ 3 การบริหารการคลังรัฐบาล : ระดับมหาภาค
บทที่ 4 การบริหารการคลังรัฐบาล : ระดับจุลภาค
บทที่ 5 ปัญหาการบริหารการคลัง
บทที่ 6 การบริหารการคลังรัฐวิสาหกิจ
บทที่ 7 การบริหารการคลังท้องถิ่น
บทที่ 8 การปฏิรูประบบการบริหารการคลัง
บทที่ 9 ความหมายและบทบาทของงบประมาณแผ่นดิน
บทที่ 10 วงจรงบประมาณ
บทที่ 11 แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณ
บทที่ 12 งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ
บทที่ 13 วิธีการงบประมาณของไทย

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL3300 / PA260

Close หน้าต่างนี้
Go Top