หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ (สคช.) ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 562 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1316
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ (สคช.) ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560

จำนวน: 262 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                 
แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                                  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.                                                                       
เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                      
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                              
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                              
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                          
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                                          
เจาะข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                       
แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                     
แนวข้อสอบ บริหารทั่วไป 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top