หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)

ผู้เข้าชม 581 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1259
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)

ISBN .978-616-246674-4-5 

พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2560

จำนวน: 254 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                    
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                     
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551                                                       
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551                                  
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่างๆ                                          
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                             
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                           
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโครงการ การสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว       
การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว                                                                       
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย                                                    
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ                                                                                                         
หลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว                                                                                    
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                         
แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top