หมวดสินค้าหลัก

VCD กวดวิชา ภาษาไทย ม.4-5-6 ชุด 6 แผ่น (TC)

ผู้เข้าชม 9,768 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TC011
  • ราคาพิเศษ : 1,260 บาท
  • ราคาเต็ม 1,800 บาท ลด 30%
  • Share รายการสินค้านี้
VCD กวดวิชา ภาษาไทย ม.4-5-6 ชุด 6 แผ่น 

เนื้อหาประกอบด้วย

แผ่น 1 (ม.4 เทอม 1)
หลักภาษาไทย เรื่องพื้นฐานความรู้ทางการสื่อสาร การสื่อสารด้วยภาษาไทย ทักษะในการรับและส่งสาร การพัฒนาสมรรถภาพการฟังการพูดขั้นพื้นฐาน การอ่านให้ผู้อื่นฟัง การสื่อสารผ่านจดหมาย การย่อความ การรับและส่งสารเกี่ยวกับกิจธุระ การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง การพิจารณาบทความ ตัวอย่างข้อสอบหลักภาษาไทย

แผ่น 2 (ม.4 เทอม 2)
วรรณวิจักขณ์ เรื่องเด็กบ้านสวน เมื่อหัวถึงหมอน พระครูวัดฉลอง อิเหนา พระบรมราโชวาท ผลพลอยได้จากการออกพรรษา ธรรมาธรรมะสงคราม มอม หมากพลู นิราศพระบาท อยู่เพื่ออะไร เพื่อศักดิ์นักสู้ ธารทอง ธรรมชาติกับมนุษย์ ราตรี

แผ่น 3 (ม.5 เทอม 1)
หลักภาษาไทย เรื่องวัฒนธรรมกับภาษา คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร ความคิดกับภาษา การใช้ถ้อยคำสำนวนให้มีประสิทธิภาพ การเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้วิจารณญาณในการฟัง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประโยค การอ่านวิเคราะห์และวินิจสาร การพูดต่อประชุมชน การถามและการตอบ ภาษาที่ใช้ในการประชุม การเขียนแสดงความรู้สึกและจินตนาการ

แผ่น 4 (ม.5 เทอม 2)
วรรณวิจักขณ์ เรื่องพระบรมราโชวาท โคลงโสฬสไตรยางค์และนฤทุมนาการ หลักศิลาจารึก มหาเวสสันดรชาดก นิทานเวตาล เราคือลูกแม่พระธรณี หัวใจนักปราชญ์ สมเด็จพระปิยมหาราชทรงรักษาเอกราชไว้ได้อย่างไร ควรแก่การสรรเสริญกราวคือชาวนา น้ำตา ชโยสยาม ณ ยามสายัณห์ พระจันทร์กระจ่าง ลิลิตตะเลงพ่าย

แผ่น 5 (ม.6 เทอม 1)
หลักภาษาไทยและวรรณวิจักขณ์ เรื่องธรรมชาติของภาษา เสียงและอักษรไทย คำและประโยค ระดับภาษา ราชาศัพท์ ภาษากับการพัฒนาความคิด อธิบาย บรรยาย พรรณนา คุณค่าของงานประพันธ์ กาพย์เห่เรือ นิราศลอนดอน พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อัวรานางสิงห์ บทวิจารณ์เรื่องวิวาห์วน

แผ่น 6 (ม.6 เทอม 2)
หลักภาษาไทยและวรรณวิจักขณ์ เรื่องประโยชน์และอิทธิพลของภาษา ความงามในภาษา ภาษากับเหตุผล การแสดงทรรศนะ การโต้แย้ง การโน้มน้าวใจ แนวคิดและค่านิยมในวรรณกรรม ราชาภิสดุดี พระเวสสันดรชาดก มงคลสูตรคำฉันท์ วรรณนากาลามสูตร ขุนช้างขุนแผน วารีดุริยางค์ การส่งเสริมการเกษตรของไทย

* ความยาวประมาณแผ่นละ 1 ชั่วโมง (ขึ้นกับเนื้อหาของแต่ละปี)
* สำหรับติวเข้ม เพื่อเตรียมสอบ เพิ่มเกรด
* มุ่งเอ็นทรานซ์ ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
* เน้นสอนเนื้อหาให้เข้าใจง่าย
* พร้อมสูตรและตัวอย่างโจทย์
 
VCD ติวเข้ม 1 แผ่น ความยาว 1 ชั่วโมง
เท่ากับเนื้อหาของ 1 วิชา ใน 1 เทอม
เปิดเล่นได้กับเครื่องเล่น  VCD และ DVD ดูผ่านทาง TV เหมือนดูหนัง
หรือดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสำหรับดูหนัง เช่น  Power DVD / Window Media Player
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
 
 
 
 
 
ผู้ผลิต... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล วทบ. จุฬาฯ (เกียรตินิยม), M.B.A. จุฬาฯ (SASIN) สถาบันติวเตอร์ เซ็นเตอร์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบม.4-5-6

Close หน้าต่างนี้
Go Top