หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ การไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวช.ปวส.(ใช้ได้ทุกตำแหน่ง) (TBC)

ผู้เข้าชม 9,627 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1091
  • ราคาพิเศษ : 225 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ การไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวช.ปวส.(ใช้ได้ทุกตำแหน่ง) (TBC)

ISBN .978-616-24667-1-7

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
จำนวน: 280 หน้า

รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ
เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด
โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย
เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก
เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม                           
เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง
แนวข้อสอบการอ่านคำ                                      
แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด  และเขียนผิด                                    
แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ                                    
แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ 
มิติสัมพันธ์
ความรู้และเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Language Test)
การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
การวัดบุคลิกภาพ

 

จัดทำโดย... THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top