หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ระดับปริญญาตรี) ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,557 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT523
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ระดับปริญญาตรี) ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : มกราคม 2559
จำนวน   : 269 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ กฟผ.    
ประวัติความเป็นมา                                
วิสัยทัศน์                                     
พันธกิจ                                     
ค่านิยมองค์การ กฟผ.                            
นโยบายทรัพยากรมนุษย์                            
ตราสัญลักษณ์                                
ค่านิยมองค์การ                                
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511                

ส่วนที่ 2 ความถนัดทางเชาว์ปัญญา
ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ     
เงื่อนไขภาษา        
อุปมาอุปไมย         
เงื่อนไขสัญลักษณ์        
คณิตศาสตร์ทั่วไป         
การหาผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน             
การหาอัตราส่วนและร้อยละ                     
ดอกเบี้ย                             
การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา                 
การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ                 
การแปรผันตรงและการแปรผกผัน                 
การแก้สมการ                         
การคำนวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว์                 
ค่าเฉลี่ย                             
การหา ครน. และหรม.                     
ความสามารถทางด้านเหตุผล                     
การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร                 
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต                 
ตาราง กราฟและแผนภูมิ                     

ความสามารถทางด้านภาษา
การใช้คำ             
การใช้คำราชาศัพท์         
การสรุปใจความ          
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย     
การเขียนสะกดการันต์     
ประโยค             
ลักษณะภาษา          
การใช้ภาษา         
คำเป็นคำตาย         
คำเชื่อม             
การสะกดคำ         
กการเขียนภาษาให้ถูกต้อง     
การเรียงประโยค         
บทความสั้น         
บทความยาว 

ส่วนที่ 3 การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)            
ความหมายของบุคลิกภาพ                    
ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ                    
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ                
การวัดและประเมินบุคลิกภาพ                    
กลยุทธ์ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ                
แนวข้อสอบ        

             

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top