หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ระดับ ปวช.,ปวส.) ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,564 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT522
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK Download คู่มือสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ระดับ ปวช.,ปวส.) ปี 59 (NVT)

 

จัดทำ     : มกราคม 2559
จำนวน   : 268 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 

สารบัญ

ส่วนที่ 1ความรู้เกี่ยวกับ กฟผ.                                
ประวัติความเป็นมา                                    
วิสัยทัศน์                                         
พันธกิจ                                         
ค่านิยมองค์การ กฟผ.                                
นโยบายทรัพยากรมนุษย์                                
ตราสัญลักษณ์                                    
ค่านิยมองค์การ                                    
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511                

ส่วนที่ 2 ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)                    
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                            
เงื่อนไขทางภาษา                                
อุปมาอุปไมย                                
เงื่อนไขสัญลักษณ์                                
คณิตศาสตร์ทั่วไป                                
การหาอัตราส่วนและร้อยละ                         
การแปรผันตรงและการแปรผกผัน                      
การหาความเข้มข้นและอัตราส่วนผสม                         
การแก้สมการ                                 
การคำนวณเกี่ยวกับอายุ                             
ค่าเฉลี่ย                                 
การหา  ค.ร.น.  และ  ห.ร.ม.                         
ความสามารถทางด้านเหตุผล                             
การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร                         
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต (Operate)                     
ตาราง  กราฟ  และแผนภูมิ                             

ส่วนที่ 3 ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                        
การใช้คำ                                    
หลักในการใช้คำ                                  
การใช้คำราชาศัพท์                                
การสรุปใจความ                                
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                        
ประโยค                                
ลักษณะภาษา                            
การใช้ภาษา                    
คำเป็นคำตาย                     
คำเชื่อม                             
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง                                  
การเรียงประโยค                                     
บทความสั้น                                     
บทความยาว                                     

ส่วนที่ 4 ภาษาอังกฤษ                    
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ        
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  GRAMMAR AND VOCABULARY    
แนวข้อสอบ Reading Comprehension            

ส่วนที่ 5 การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)            
ความหมายของบุคลิกภาพ                    
ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ                    
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ                
การวัดและประเมินบุคลิกภาพ                    
กลยุทธ์ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ                
แนวข้อสอบ          

             

จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top