หมวดสินค้าหลัก

File VDO MP 3 E-BOOK Download ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ภาษาอังกฤษ+วัดคุณลักษณะนิสัย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) ระดับ ปวช.,ปวส. ปี 59 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,507 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT520
  • ราคาพิเศษ : 719 บาท
  • ราคาปกติ 799บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้
File VDO MP 3 E-BOOK Download ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ภาษาอังกฤษ+วัดคุณลักษณะนิสัย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) ระดับ ปวช.,ปวส. ปี 59 (NVT)
 
เป็น File เสียง MP3 และ VDO E-BOOK ความยาวรวมประมาณ 14 ชั่วโมง
ไฟท์แยกเป็นหัวข้อในแต่ละเรื่อง สามารถเปิด กับ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ IPAD IPONE TABLEเครื่องเล่น MP3 พกพา
เครื่องเล่น DVD สะดวกพกเอาไปฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา
ฟังในรถยนต์ รถไฟฟ้า รถเมล์ ช่วงพักงาน ช่วงว่างโดยไม่ต้องยกหนังสืออ่าน
 
ไม่ต้องรอสินค้า เมื่อสั่งซื้อแล้วรับไฟท์ทั้งหมดผ่านทาง google drive ได้เลย
 
download  โปรแกรม google drive   ลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ นำ user name (เบอร์ e-mail ที่ส่งให้) และ password ทำการเชื่อมต่อกับ file ที่ส่งให้โดยการเปิดเครื่องทิ้งไว้ หลังจากนั้นก็ใช้งานได้
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่ง File MP3 ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>>
 
MP3 เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ

VDO + E-BOOK ส่วนที่ 1 ความสามารถทั่วไป
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 1
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 2
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 3 
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 4
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 5
VDO ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 6
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 1 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 2 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 3 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 4 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 5 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO แผ่นที่ 6 พร้อมแนวข้อสอบ

VDO + E-BOOK ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
VDO ภาษาไทย แผ่นที่ 1
VDO ภาษาไทย แผ่นที่ 2        
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO  แผ่นที่ 1 พร้อมแนวข้อสอบ
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO  แผ่นที่ 2 พร้อมแนวข้อสอบ

VDO + E-BOOK ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ
VDO ภาษาอังกฤษ แผ่นที่ 1 
VDO ภาษาอังกฤษ แผ่นที่ 2 
VDO ภาษาอังกฤษ แผ่นที่ 3 
E-BOOK คู่มือประกอบการเรียน VDO ฉบับรวม

E-Book ส่วนที่ 4  การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)            
ความหมายของบุคลิกภาพ                    
ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ                    
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ                
การวัดและประเมินบุคลิกภาพ                    
กลยุทธ์ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ                
แนวข้อสอบ    

 
 
จะได้รับไฟท์เสียง VDO MP3 และ e-book ภายใน 3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 

ตัวอย่าง Fiile Video ชุดนี้ ได้เลยครับ !!

 

 

 

 

จัดทำโดย...นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top