หมวดสินค้าหลัก

POL2103 / PS205 สรุปการเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

ผู้เข้าชม 10,739 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2103S
  • ราคาพิเศษ : 36 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 วิชาการเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
บทที่ 1 ทฤษฎีการเกิดของเมือง ธรรมชาติการเมือง และการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
บทที่ 2 พื้นฐานการเมืองท้องถิ่นไทย
บทที่ 3 พุทธศาสนากับประชาธิปไตย
บทที่ 4 ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์
ส่วนที่ 2
บทที่ 1 หลักทั่วไปในการปกครองประเทศ
บทที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
บทที่ 3 การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
บทที่ 4 การปกครองท้องถิ่นรูปปกติ (เทศบาล, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, และองดค์การบริหารส่วนตำบล)
บทที่ 5 การปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ (กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)
บทที่ 6 สรุปการเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
บทที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น
บทที่ 8 ปัญหาและอุปสรรคของการปกครองท้องถิ่นไทย

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2103 / PS205

Close หน้าต่างนี้
Go Top