หมวดสินค้าหลัก

CD MP3 LAW3054 / LA354 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังของรัฐ

ผู้เข้าชม 9,827 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3054UD
  • ราคาพิเศษ : 150 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
CD MP3 LAW3054 / LA354 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังของรัฐ
 
CD MP3 ติวเตรียมสอบ
- สะดวกในการใช้ : เปิดเล่นได้กับเครื่องเล่น MP3, VCD, DVD ทั่วไป
- อัดแน่นด้วยเนื้อหาการบรรยายที่สามารถเข้าในเนื้อหาวิชาได้ภายในวันเดียว และสามารถเลือกฟังเป็นเรื่อง ๆ ได้ เหมาะสำหรับทบทวนก่อนสอบ
- บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญวิชานี้โดยเฉพาะ (ทีมงาน น.บ. 2 ปีครึ่ง, น.บ.เกียรตินิยมและเนติบัณฑิตไทย) เข้าใจง่าย มีเทคนิคการทำข้อสอบ
ตัวอย่างเนื้อหาการบรรยาย

102 งานทางการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
104 การนำเงินส่งคลังแผ่นดิน
110 เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
116 การจัดทำงบประมาณ
117 ความสำคัญของงบประมาณแผ่นดิน
118 การควบคุมงบประมาณ
123 ความหมายของกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน
126 ความสำคัญของร่าง พ.ร.บ. การเงินพิเศษ
127 ข้อเปรียบเทียบระหว่าง กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายพิเศษ กับกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน
128 บุคคลผู้มีอำนาจเสนอ ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยการเงิน
129 ระยะเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การเงิน
130 ข้อเปรียบเทียบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
201 วินัยทางงบประมาณและการคลัง หลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ
202 การจ่ายเงินหรือก่อนหนี้ ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
207 เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในจ่ายเงิน ก่อหนี้ผูกพัน การเบิกเงินจากคลัง
213 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ กับการตั้งรายจ่ายเพื่อชดใช้
214 การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ล่วงมาแล้ว
216 งบประมาณรายจ่ายข้ามปีและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ฯลฯ
 
ตัวอย่าง MP3
 


<< CDติวม.รามคำแหง >>
ผู้ผลิต : UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3054 / LA354 / LW404

Close หน้าต่างนี้
Go Top