หมวดสินค้าหลัก

คำถาม-คำตอบ ปัญหากฏหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฏีกา (ประเสริฐ)

ผู้เข้าชม 10,010 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : APC010
  • ราคาพิเศษ : 105 บาท
  • ราคาปกติ 150 บาท ลด 30 %
  • Share รายการสินค้านี้

คำถาม-คำตอบ ปัญหากฏหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฏีกา (ประเสริฐ)

 
ISBN : 978-616-765-7134
พิมพ์ : กรกฏาคม 5557
จำนานหน้า : 196 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม
 
สารบัญ
1. คำถาม หลักฐานเป็นหนังสือในการกู้ยืมมิได้ระบุชื่อผู้ให้กู้ไว้ จะถือเป็นหลักฐานในการกู้ยืมหรือไม่
2. คำถาม ผู้ซื้อที่ดินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลตาม ป.พ.พ.
มาตรา 1300 หากมีผู้ซื้อที่ดินจากบุคคลดังกล่าวอีกทอดหนึ่ง ผู้ซื้อจะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายดังกล่าวด้วยหรือไม่
3. คำถาม ซื้อขายรถยนตร์โดยผู้ขายยังมิได้ส่งมอบคู่มือจดทะเบียนรถยนตร์
และโอนชื่อในทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ กรรมสิทธฺ์ในรถยนต์จะโอนไปเป็นของผู้ซื้อไมื่อใด
4. คำถาม  ซื้อที่ดินและยึดถือทำประโยชน์เพื่อตนในระยะเวลาห้ามโอน หากผู้ซื้อครอบครอง
ที่ดินตลอดมาจนเลยเวลาห้ามโอนแล้ว ผู้ซื้อจะได้สิทธิครอบครองหรือไม่
5. คำถาม การให้เช่าตึกแถวมีกำหนด 20 ปี โดยผู้เช่าต้องออกเงินช่วยค่าก่อสร้างตึกแถว
 ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จให้ผู้เช่า เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาหรือไม่
และข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันธผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ตึกแถวจากเจ้าของเดิมหรือไม่
6. คำถาม เจ้าของที่ดินปลูกสร้างบ้านบนที่ดินทั้งสองแปลงของตน ต่อมาที่ดินแปลงหนึ่ง
ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอำนาจออกขาย ผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดรังวัด
ตรวจสอบที่ดิน พบว่า เจ้าของที่ดินเดิมปลูกและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำออกไปได้หรือไม่
7. คำถาม ผู้เช่าผิดนัดชำระหนี้ค่างวด ผู้ให้เช่ามิได้เรียกห้องให้ผู้เช่าชำระ จะถือว่าผู้ให้เช่าผ่อนเวลา
ให้แก่ผู้เช่าซึ่งทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดหรือไม่
8.คำถาม ทำนิติกรรมยกที่ดินให้แก่ผู้อื่นโดยมีข้อตกลงเพิ่มเติมในสัญญาไว้ว่าผู้รับจะต้อง
ไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดินแล้วโอนให้แก่พี่น้องทุกคนในภายหลัง หากผู้รับไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงผู้ให้จะฟ้องเพิกถอนสัญญาให้โดยให้ผู้รับโอนที่ดินดังกล่าวกลับมาเป็นของผู้ให้โดยอ้างว่า
นิติกรรมเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่
9. คำถาม  ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหลายคน  หากผู้จัดการมรดกคนใดคนหนึ่ง
ถึงแก่ความตาย ผู้จัดการมรดกที่เหลือจะสามารถจัดการมรดกต่อไปได้หรือไม่
10 คำถาม ผู้เช่าซื้อที่ดินส่วนที่มีห้องแถวที่ตนเช่าปลูกสร้างอยู่ โดยมีข้อตกลงระหว่างกันว่า
ถ้าหากห้องเช่าหรือสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำแนวที่ดินของผู้เช่าอื่นจะต้องรื้อถอนส่วนที่รุกล้ำ
เมื่อผู้เช่าอื่นปลูกสร้างใหม่ กรณีดังกล่าว หากมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำกัน เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
ที่รุกล้ำจะอ้าง ป.พ.พ. มาตรา 1312 ได้หรือไม่
11. คำถาม เจ้าหน้จะฟ้องคดีเพิกถอนการฉ้อฉลตาม ป.พ.พ. มาตรา 237 จะต้องเป็นเจ้าหนี้ในขณะใด
และจำเป็นต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่
12. คำถาม  ผู้ให้มอบเงินกู้แก่ผู้กู้ภายหลังจากการทำสัญญาจำนอง สัญญาจำนองสมบูรณ์หรือไม่
13. คำถาม ฟ้องขอให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินอ้างว่าสมคบกันจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินโดยไม่สุจริต
ไม่มีการชำระราคากันจริง เป็นเรื่องการฟ้องขอเพิกถอนการฉ้อฉลตาม ป.พ.พ. มาตรา 237 หรือไม่
14. คำถาม หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วนนั้น
 ความรับผิดระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองจะเป้นอย่างไร
15. คำถาม ได้กรรมสิทธฺ์โดยการครอบครองปรปักษ์ แต่มิได้จดทะเบียนการได้มา ซึ่งไม่อาจยกขึ้นมาต่อสู้
กับบุคคลภายนอกที่ซื้อที่ดินนั้นมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธิดดยสุจริตได้นั้น 
จะมีการครอบครองปรปักษ์โดยผู้ครอบครองคนเดิมได้หรือไม่
 
 
 
จัดทำโดย...ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top