หมวดสินค้าหลัก

CD MP3 LAW1001 / LA101 กฎหมายมหาชน

ผู้เข้าชม 10,804 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1001DU
  • ราคาพิเศษ : 150 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
CD MP3  LAW1001 / LA101 กฎหมายมหาชน
 
- สะดวกในการใช้ : เปิดเล่นได้กับเครื่องเล่น MP3, VCD, DVD 
- อัดแน่นด้วยเนื้อหาการบรรยายที่สามารถเข้าในเนื้อหาวิชาได้ภายในวันเดียว และสามารถเลือกฟังเป็นเรื่อง ๆ ได้ เหมาะสำหรับทบทวนก่อนสอบ
- บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญวิชานี้โดยเฉพาะ (ทีมงาน น.บ. 2 ปีครึ่ง, น.บ.เกียรตินิยมและเนติบัณฑิตไทย) เข้าใจง่าย มีเทคนิคการทำข้อสอบ

เนื้อหาประกอบด้วยขอบเขตการบรรยาย
อัลบั้มที่ 1
แทรกที่ 1 ขอบเขตเนื้อหาวิชา
แทรกที่ 2 ความหมายของกฎหมายเอกชน
แทรกที่ 3 วิวัฒนาการและความหมาย
แทรกที่ 4 ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน
กฎหมายเอกชน
แทรกที่ 5 รัฐ
แทรกที่ 6 หลักนิติรัฐ
อัลบั้มที่ 2
แทรกที่ 1 ขอบเขตเนื้อหาวิชา
แทรกที่ 2 หลักการบริหารสาธารณะ
แทรกที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายมหาชนกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
อัลบั้มที่ 3
แทรกที่ 1 ควบคุมฝ่ายปกครอง
แทรกที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายมหาชน ศาลปกครอง การบริการสาธารณะ
 
ตัวอย่าง MP3
 
ผู้ผลิต : UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1001 / LA101 / LW101

Close หน้าต่างนี้
Go Top