หมวดสินค้าหลัก

นำข่าวไปติดเว็บคุณ (News Feed)

Sheetram.com ยินดีครับที่ webmaster ท่านใดต้องการนำข่าวสาร การสมัครงาน สมัครเรียน ทุกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และหน่วยงานอิสระต่างๆ โดยเรามี code ซึ่งท่านสามารถ copy ไปใช้งานได้เลยครับ

ประกาศของเราจะเน้นงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ปัจจุบันเท่า ไม่มีของเก่าที่ปิดรับสมัครไปแล้ว ความรวดเร็วของงานที่ประกาศจะเร็วกว่าหนังสือพิมพ์รับสมัครงานประมาณ 3-7 วัน ถ้าเป็นงานสอบสนามใหญ่ เรารู้ก่อนครับ...

ข้อมูลข่าวของเรามีทั้งผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการนั้น ผู้ผลิตหนังสือ สถาบันติว ลูกค้าของทางชีทราม ข้อมูลของเรา Update ตลอด

Go Top