คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ ม.4-ม.6 ออกใหม่ !!!

HE439
ติวโจทย์พิชิต วิทย์-คณิต O-NETม.6 (HE)
ราคาพิเศษ 95 บาท
ราคาปกติ 100 บาท ลด 5 %

จัดทำโดย...รองศาสตราจารย์สมัย เหล่าวานิชย์
! สินค้าหมด

HE449
เจาะข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ชีววิทยา (HE)
ราคาพิเศษ 74 บาท
ราคาปกติ 78 บาท ลด 5 %

จัดทำโดย...ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
! สินค้าหมด

HE448
เจาะข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ (HE)
ราคาพิเศษ 76 บาท
ราคาปกติ 80 บาท ลด 5 %

จัดทำโดย...อ.ภาคภูมิ เพ็งสุวรรณ
! สินค้าหมด

HE447
เจาะข้อสอบ 7 วิชาสามัญ เคมี (HE)
ราคาพิเศษ 90 บาท
ราคาปกติ 95 บาท ลด 5 %

จัดทำโดย...อ.สุทัศน์ ไตรสถิตวร
! สินค้าหมด

HE405
คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทั่วไป GAT ภาษาไทย (HI-ED)
ราคาพิเศษ 90 บาท
ราคาปกติ 90 บาท

จัดทำโดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์
! สินค้าหมด

HE404
รวมสุดยอดข้อสอบ เตรียมสอบ PAT 2 ฟิสิกส์ (HI-ED)
ราคาพิเศษ 119 บาท
ราคาปกติ 125 บาท

จัดทำโดย... อ.ช่วง ทมทิตชงค์ และคณะ
! สินค้าหมด

HE403
คู่มือเตรียมสอบ General Aptitude Test GAT (HI-ED)
ราคาพิเศษ 105 บาท
ราคาปกติ 110 บาท

จัดทำโดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ และ อ.กรองแก้ว ซาบารา
! สินค้าหมด

HE402
รวมสุดยอดข้อสอบ เตรียมสอบ PAT 2 เคมี (HI-ED)
ราคาพิเศษ 138 บาท
ราคาปกติ 145 บาท

จัดทำโดย... อ.สุทัศน์ ไตรสถิตวร และ รศ.สมศักดิ์ วรมงคลชัย
! สินค้าหมด

HE273
ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6 (Hi-Ed)
ราคาพิเศษ 150 บาท
ราคาปกติ 158 บาท ลด 5 %

จัดทำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
! สินค้าหมด

PP086
กุญแจคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 (พ.ศ.พัฒนา)
ราคาพิเศษ 33 บาท
ราคาปกติ 35 บาท ลด 5 %

เรียบเรียงโดย เทพฤทธิ์ ยอดใส อุดมศักดิ์ ลูกเสือ
! สินค้าหมด
 
VCD ติว เตรียมสอบ ม.4-ม.6 แนะนำ !!!
 

DR102
VCD ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 ทั้ง 2 ภาคเรียนพร้อมติวข้อสอบ (รวม 71 แผ่น)(อ.อดิเรก)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
ราคาปก 10,650 บาท

ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์
 

DR103
VCD ติวคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เทอม 1-2 พร้อมติวข้อสอบ (รวม 53 แผ่น) (อ.อดิเรก)
ราคาพิเศษ 3,300 บาท
ราคาปก 7,950 บาท

ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์
 

DR104
VCD ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 ทั้ง 2 ภาคเรียนพร้อมติวข้อสอบ (รวม 58 แผ่น) (อ.อดิเรก)
ราคาพิเศษ 3,600 บาท
ราคาปก 8,700 บาท

ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์
 

DR101
VCD ทบทวนและติวข้อสอบ ม.4 ม.5 เพื่อเตรียมตัวสอบ GAT PAT และโควตาตรงของทุกสถาบัน(แผ่นที่ 6612-6699 )(รวม 31 แผ่น)(อ.อดิเรก)
ราคาพิเศษ 1,980 บาท
ราคาปก 4,650 บาท

ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์
 

TC032
VCD กวดวิชา ชีววิทยา ม.4-5-6 ชุด 6 แผ่น (TC)
ราคาพิเศษ 1,260 บาท
ราคาเต็ม 1,800 บาท ลด 30%

ผู้ผลิต... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล วทบ. จุฬาฯ (เกียรตินิยม), M.B.A. จุฬาฯ (SASIN) สถาบันติวเตอร์ เซ็นเตอร์
 

SC209
DVD เคมีทอล์ค พันธะเคมี 1 (tutor JACK)
ราคาพิเศษ 234 บาท
ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%

ติวโดย... tutor JACK อ.ชวลิต หล่อสิงห์คำ
 
 
คู่มือเตรียมสอบ ม.1-ม.3 แนะนำ !!!
 

HE193
คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.1 (Hi-Ed)
ราคาพิเศษ 90 บาท
ราคาปกติ 95 บาท ลด 5 %

จัดทำโดย จรูญ กรุงแก้ว, สุนทร ประสารพจน์
! สินค้าหมด

HE012
คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 (Hi-ED)
ราคาพิเศษ 179 บาท
ราคาปกติ 188 บาท ลด 5 %

รวบรวมโดย รศ.กมล เอกไทยเจริญ
 

PP119
สรุป-เฉลย-เก็ง เตรียมสอบ ม.2 (พ.ศ.พัฒนา)
ราคาพิเศษ 170 บาท
ราคาปกติ 179 บาท ลด 5 %

เรียบเรียงโดย รศ.วิเชียร เกษประทุม, ดร.วสันต์ ทองไทย
 

HE209
เฉลย-เก็ง ข้อสอบ NT ม.2 (HI-ED)
ราคาพิเศษ 84 บาท
ราคาปกติ 88 บาท ลด 5 %

ผู้เขียน:อ.สามารถ พงศ์ไพบูลย์ และ คณะ
 

HE327
หัวใจ วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 (HI-ED)
ราคาพิเศษ 105 บาท
ราคาปกติ 110 บาท ลด 5 %

จัดทำโดย... อ.สามารถ พงศ์ไพบูลย์ และคณะ
 

HE198
หัวใจคณิตศาสตร์ ม.1-2-3 (Hi-Ed)
ราคาพิเศษ 62 บาท
ราคาปกติ 65 บาท ลด 5 %

จัดทำโดย อาจารย์จีระ เจริญสุขวิมล
! สินค้าหมด
 
VCD ติว เตรียมสอบ ม.1-ม.3 แนะนำ !!!
 

DR107
VCD ติวคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เทอม 1-2 พร้อมติวข้อสอบ (33 แผ่น) (อ.อดิเรก)
ราคาพิเศษ 2,100 บาท
ราคาปก 4,950 บาท

ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์
 

DR106
VCD ติวคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เทอม 1-2 พร้อมติวข้อสอบ (34 แผ่น) (อ.อดิเรก)
ราคาพิเศษ 2,150 บาท
ราคาปก 5,100 บาท

ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์
 

DR105
VCD ติวคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 เทอม 1-2 พร้อมติวข้อสอบ (รวม 49 แผ่น) (อ.อดิเรก)
ราคาพิเศษ 3,000 บาท
ราคาปก 7,350 บาท

ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์
 

TC066
VCD กวดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.1-2-3 ชุด 6 แผ่น (TC)
ราคาพิเศษ 1,260 บาท
ราคาเต็ม 1,800 บาท ลด 30%

ผู้ผลิต... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล วทบ. จุฬาฯ (เกียรตินิยม), M.B.A. จุฬาฯ (SASIN) สถาบันติวเตอร์ เซ็นเตอร์
 

TC072
VCD กวดวิชา วิทยาศาสตร์ ม. 1-2-3 ชุด 6 แผ่น (TC)
ราคาพิเศษ 1,260 บาท
ราคาเต็ม 1,800 บาท ลด 30%

ผู้ผลิต... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล วทบ. จุฬาฯ (เกียรตินิยม), M.B.A. จุฬาฯ (SASIN) สถาบันติวเตอร์ เซ็นเตอร์
 

TC079
VCD กวดวิชา ภาษาไทย ม.1-2-3 ชุด 6 แผ่น (TC)
ราคาพิเศษ 1,260 บาท
ราคาเต็ม 1,800 บาท ลด 30%

ผู้ผลิต... สถาบันติวเตอร์ เซ็นเตอร์
 

EH123
VCD เรียนเก่ง วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา (ม.ต้น ชุดที่ 12) (ไอน์สไตน์เฮาส์)
ราคาพิเศษ 176 บาท
ราคาปกติ 195 บาท ลด 10 %

จัดทำโดย..ไอน์สไตน์เฮาส์
 

TC059
VCD กวดวิชา คณิตศาสตร์ ม.1-2-3 ชุด 6 แผ่น (TC)
ราคาพิเศษ 1,260 บาท
ราคาเต็ม 1,800 บาท ลด 30%

ผู้ผลิต... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล วทบ. จุฬาฯ (เกียรตินิยม), M.B.A. จุฬาฯ (SASIN) สถาบันติวเตอร์ เซ็นเตอร์
 

HO010
DVD ติวคณิตศาสตร์สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา (HOT-ED)
ราคาพิเศษ 217 บาท
ราคาปกติ 255 บาท ลด 15 %

จัดทำโดย.. HOT-ED
 

EH020
VCD เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 (ไอสไตน์เฮ้าส์)
ราคาพิเศษ 210 บาท
ราคาปกติ 235 บาท

จัดทำโดย... สถาบันไอสไตน์เฮ้าส์
! สินค้าหมด

GM085
Top Grade ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 (GM)
ราคาพิเศษ 280 บาท
ราคาปกติ 400 บาท ลด 30 %

จัดทำโดย...Genesis Media
 

GM007
Top Grade คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 (GM)
ราคาพิเศษ 280 บาท
ราคาปกติ 400 บาท ลด 30 %

จัดทำโดย...Genesis Media
 

TC108
VCD สอนเนื้อหา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 1 (เลขหลัก) (TC)
ราคาพิเศษ 230 บาท
ราคาปกติ 300 บาท ลด 20%

จัดทำโดย... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนิจกุล
 

TC107
VCD สอนเนื้อหา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 2 (เลขหลัก) (TC)
ราคาพิเศษ 230 บาท
ราคาปกติ 300 บาท ลด 20%

จัดทำโดย... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนิจกุล
 

TC102
VCD กวดวิชา ภาษาอังกฤษ ติว ม.3 สอบเข้า ม.4 Reading Vocabulary (TC)
ราคาพิเศษ 230 บาท
ราคาปกติ 300 บาท ลด 20%

จัดทำโดย... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนิจกุล
 

TC100
VCD กวดวิชา ภาษาอังกฤษ ติว ม.3 สอบเข้า ม.4 Grammar (TC)
ราคาพิเศษ 230 บาท
ราคาปกติ 300 บาท ลด 20 %

จัดทำโดย... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนิจกุล
 
 
ติวออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เนท !!!
 

HOT001
HOT-IT เรียน online ผ่านทางอินเตอร์เนท Login 10 วัน 1 user [แบบไม่จำกัดวิชาและอาจารย์ผู้สอน] (HO)
ราคาพิเศษ 213 บาท
ราคาปกติ 250 บาท ลด 15 %

จัดทำโดย.. HOT-ED
 

HOT002
HOT-IT เรียน online ผ่านทางอินเตอร์เนท Login 30 วัน 1 user [แบบไม่จำกัดวิชาและอาจารย์ผู้สอน] (HO)
ราคาพิเศษ 425 บาท
ราคาปกติ 500 บาท ลด 15%

จัดทำโดย.. HOT-ED
 

HOT003
HOT-IT เรียน online ผ่านทางอินเตอร์เนท Login 120 วัน 3 user [แบบไม่จำกัดวิชาและอาจารย์ผู้สอน] (HO)
ราคาพิเศษ 2,550 บาท
ราคาปกติ 3,000 บาท ลด 15%

จัดทำโดย.. HOT-ED
 
 
©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com