คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือสอบ นักวิชาการเงินบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ปี 57 (NV)
NV472
เข้าชม 9,158 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 195 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ปี 57 

พิมพ์     : ธันวาคม 2556 
จำนวน  : 209 หน้า 
รูปแบบ : ขนาด A4  หนังสือเย็บเล่ม ปกคลุมพลาสติก

สารบัญ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ
บทที่ 1 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 1  บททั่วไป
ส่วนที่ 2 บทนิยาม
ส่วนที่ 3 องค์กรอัยการ
ส่วนที่ 4 พนักงานอัยการ
ส่วนที่ 5 สำนักงานอัยการสูงสุด
บทที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
บทที่ 3 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน
บทที่ 4 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ
บทที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
ส่วนที่ 1 หลักการบัญชี        
- ข้อสมมติฐานทางการบัญชี       
- ความหมายและรูปแบบของงบการเงิน                              
- การวิเคราะห์รายการค้า                                                        
- การบันทึกบัญชีของกิจการ          
- การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า        
- รายการปรับปรุงและปิดบัญชี            
- สมุดรายวันเฉพาะ            
ส่วนที่ 2 การเงิน
ส่วนที่ 3 การธนาคาร
บทที่ 6  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System :GFMIS)
บทที่ 7  แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี 2557 
ส่วนที่ 1  พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553  
ส่วนที่ 2  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 3  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน
ส่วนที่ 4  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ
ส่วนที่ 5  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
ส่วนที่ 6  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System :GFMIS)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อัยการสูงสุด
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC916
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร ปฏิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

NVT851
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (สำนักงานอัยการสูงสุด) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

TBCE1333
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร ปฏิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

NV826
รวมข้อสอบ 400 ข้อ (แบบอัตนัย) นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. สนง.อัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 
 

CA701
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร นิติกร ปฏิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SF088
เจาะข้อสอบ 1,600 ข้อ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ทั้ง 3 วิชา สนง.อัยการสูงสุด (SF)
ราคาพิเศษ 218 บาท
 

TBCE1054
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 243 บาท
 

TBC676
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 
 

NV764
รวมข้อสอบ 400 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

NV763
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 209 บาท
! สินค้าหมด

KY246
สุดยอดแนวข้อสอบ 400 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 59 (KY)
ราคาพิเศษ 123 บาท
 

GB504
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด (GB)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 
 

CA609
เจาะข้อสอบจากสนามจริง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด (CA)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 

TBC562
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 

SP962
สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส.) สำนักงานอัยการสูงสุด (SP)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 

NV715
รวมข้อสอบ 700 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการฯ สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุดปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 

NVT545
E-BOOK Download คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สนง.อัยการสูงสุด ปี 59 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NV691
คู่มือสอบ พร้อมแนวข้อสอบ (แบบอัตนัย) นิติกรปฏิบัติการ สำนักอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุดปี 58 (NV)
ราคาพิเศษ 220 บาท
! สินค้าหมด

TBC376
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักอัยการสูงสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

NV690
รวมข้อสอบ 400 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุดปี 58 (NV)
ราคาพิเศษ 220 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com