คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือสอบ นักวิชาการเงินบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ปี 57 (NV)
NV472
เข้าชม 6,555 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 195 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ปี 57 

พิมพ์     : ธันวาคม 2556 
จำนวน  : 209 หน้า 
รูปแบบ : ขนาด A4  หนังสือเย็บเล่ม ปกคลุมพลาสติก

สารบัญ
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ
บทที่ 1 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 1  บททั่วไป
ส่วนที่ 2 บทนิยาม
ส่วนที่ 3 องค์กรอัยการ
ส่วนที่ 4 พนักงานอัยการ
ส่วนที่ 5 สำนักงานอัยการสูงสุด
บทที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
บทที่ 3 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน
บทที่ 4 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ
บทที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
ส่วนที่ 1 หลักการบัญชี        
- ข้อสมมติฐานทางการบัญชี       
- ความหมายและรูปแบบของงบการเงิน                              
- การวิเคราะห์รายการค้า                                                        
- การบันทึกบัญชีของกิจการ          
- การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า        
- รายการปรับปรุงและปิดบัญชี            
- สมุดรายวันเฉพาะ            
ส่วนที่ 2 การเงิน
ส่วนที่ 3 การธนาคาร
บทที่ 6  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System :GFMIS)
บทที่ 7  แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี 2557 
ส่วนที่ 1  พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553  
ส่วนที่ 2  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 3  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน
ส่วนที่ 4  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ
ส่วนที่ 5  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
ส่วนที่ 6  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System :GFMIS)

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อัยการสูงสุด
หน้าที่ 1/2
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


PFT005
คู่มือประมวลเจาะประเด็น ตำแหน่งนิติกร สนง.อัยการสูงสุด (PFT)
ราคาพิเศษ 350 บาท
! สินค้าหมด

PFT004
คู่มือความพร้อมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สนง.อัยการสูงสุด (PFT)
ราคาพิเศษ 350 บาท
! สินค้าหมด

GB445
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฎิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด เล่มเดียวครบ (GB)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

TT039
ข้อสอบชุดพิเศษ นิติกรปฎิบัติการ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง สำนักงานอัยการสูงสุด (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 
 

NK254
แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงานอัยการสูงสุด ปี57 ใช้สอบได้ทุกตำแหน่ง (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

SP592
คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

GB444
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด (GB)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

TT038
คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก สำนักงานอัยการสูงสุด (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 

SF026
เจาะข้อสอบกว่า 1,200 ข้อ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 57 สนง.อัยการสูงสุด (Sheet For G)
ราคาพิเศษ 189 บาท
 

NK253
คู่มือสอบ สนง.อัยการสูงสุด ปี 57 นิติกรปฎิบัติการ แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ (NK)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

TT037
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาค ข. (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

NV480
รวมข้อสอบ (แบบอัตนัย) 400 ข้อ นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด (NV)
ราคาพิเศษ 199 บาท
 
 

NVT129
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NV474
รวมข้อสอบ 1,200 ข้อ ภาค ก+ข นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด ใหม่ปี 57 (NV)
ราคาพิเศษ 199 บาท
 

CW082
รวมข้อสอบ 1,036 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ก. สำนักงานอัยการสูงสุด (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NV472
คู่มือสอบ นักวิชาการเงินบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ปี 57 (NV)
ราคาพิเศษ 195 บาท
 
 

CA224
คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งนิติกร เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB450
คู่มือสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(GB)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

NV466
รวมข้อสอบ 400 ข้ออธิบายคำตอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุด 57 (NV)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

KR041
สอบครั้งเดียวผ่าน ข้อสอบภาค ข. ปี 2557 นักวิชาการเงินบัญชีและบัญชีปฎิบัติการ สนง.อัยการสูงสุด (KR)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com