คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้่าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับ 1-2 องค์กรปกครองท้องถิ่น (ขงเบ้ง)
VVB026
! สินค้าหมด
เข้าชม 8,962 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 320 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้่าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ระดับ 1-2 องค์กรปกครองท้องถิ่น

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายการปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
สรุปย่อ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
สรุปย่อ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
สรุปย่อ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496
สรุปย่อ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
สรุปย่อ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540
สรุปย่อ พ.ร.บ. เมืองพัทยา พ.ศ. 2542
สรุปย่อ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สรุปย่อ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
สรุปย่อ พระราชกฏีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
สรุปย่อ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
สรุปย่อ ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยความรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552
สรุปย่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
สรุปย่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
สรุปย่อ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547
เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 4
เจาะประเด็น เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,นักวิชาการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พศ.2555-2559
สรุปย่อ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ .2542
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พศ.2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พศ.2538
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พศ.2553
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสิ่งของสำรองจ่าย
เจาะข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 5
เจาะข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 6

จัดทำโดย... อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ , อ.วาสนา จินดาสวัสดิ์

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/15
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


KY257
สุดยอดแนวข้อสอบ 1200 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) สำหรับทุกตำแหน่ง ปี 60 (KY)
ราคาพิเศษ 228 บาท
 

SP1060
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานวิชาการศึกษา วุฒิป.โท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1059
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA557
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

TBC708
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 284 บาท
 

TBC707
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคาระห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 284 บาท
 

NV777
รวมข้อสอบ 600 ข้อ พ.วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (NV)
ราคาพิเศษ 175 บาท
 

NVT594
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT593
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

TBCE1087
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 269 บาท
 

TBCE1086
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคาระห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 269 บาท
 

VVW001
คู่มือสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ท้องถิ่น (VVW)
ราคาพิเศษ 285 บาท
 
 

CA547
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TBC686
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (TBC)
ราคาพิเศษ 304 บาท
 

CA538
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน กรมการปกครองท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TD258
เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.ทุกระดับ) กฏหมายระเบียบในการปฏิบัติราชการ ปี 59 (TD)
ราคาพิเศษ 228 บาท
! สินค้าหมด
 

SP1036
สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด ภาค ก. กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) วุฒิป.ตรี (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

NV765
คู่มือสอบ ภาค ก. สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

CA534
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาค ก. กรมการปกครองท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

KY252
สุดยอดแนวข้อสอบ 1200 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) สำหรับทุกตำแหน่ง ปี 59 (KY)
ราคาพิเศษ 228 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com