คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
SGB050
เข้าชม 9,352 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 335 บาท

ชุดตะลุยโจทย์ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 1-2-3

สารบัญ

ส่วนที่ 1. ข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา

   1. อนุกรม
   2. อุปมาอุปไมย
   3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน
   4. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
   5. การสรุปความ
   6. การจำแนกประเภทหรือการจัดประเภท
ส่วนที่ 2. ข้อสอบวิชาภาษาไทย
   1. การวิเคราะห์บทความ
   2. การเรียงข้อความ
   3. การใช้คำราชาศัพท์
   4. สำนวนสุภาษิตและคำพังเผย
   5. ข้อบกพร่องการใช้ภาษา
   6. การอ่านและการสะกดคำ
   7. การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
ส่วนที่ 3. ข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
   1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
   2. ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ. ) 
   3. ความรู้เกีายวกับเทศบาล
   4. ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. ) 
   5. พ.ร.ฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   6. ระเบียบงานสารบรรณ
ตะลุยโจทย์ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 

จัดทำโดย... อ.เป้ ชลสิทธิ์

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/22
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CWE016
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,832 ข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE015
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,822 ข้อ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE014
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,910 ข้อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE013
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,710 ข้อ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 

CWE012
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,759 ข้อ นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE011
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,123 ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

SP1115
สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ ภาค.ข ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1114
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ภาค.ข ตรงตามแนว กสถ. วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

SP1113
สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ ภาค.ข ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1112
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด ธุรการ ปฏิบัติงาน ตรงตามเเนว กสถ. (ภาค ข.) วุฒิปวช.,ปวส กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA674
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา นิติกร ปฏิบัติการ ตรงตามหลักสูตร กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TBC832
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

TBC831
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินเเละบัญชี ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

NVT825
File เสียง MP 3 Download จัดเก็บรายได้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 269 บาท
 

NVT824
E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ จัดเก็บรายได้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT823
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ จัดเก็บรายได้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

CWE010
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,997 ข้อ นิติกร ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE009
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,792 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

TBCE1239
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 243 บาท
 

TT098
รวมแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ตรงตามแนว กสถ. ทุกตำแหน่งต้องสอบ เล่มเดียวครบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 285 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com