คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 1-2 ภาค ข. กรมการปกครองท้องถิ่น (SP)
SP485
เข้าชม 6,615 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 1-2 ภาค ข. กรมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ
-ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุชน
-กระบวนการพัฒนาชุมชน
-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-ตัวอย่างแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
-ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบพัฒนาชุมชน
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบพัฒนาชุมชน/สังคม


จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACDEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/17
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SGB101
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบัญชี สถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

NVT419
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

NVT418
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

HE421
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก. (HE)
ราคาพิเศษ 95 บาท
 
 

HE309
ถาม-ตอบ อธิบายปัญหาเพื่อเตรียมสอบเข้าเป็น จนท./พนง./และรับราชการใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เทศบาล.อบจ.เมืองพัทยาและกทม. (HE)
ราคาพิเศษ 115 บาท
 

CW106
รวมข้อสอบ 814 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ข. นักพัฒนาชุมชน 3 (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

DRD002
คัมภีรื สอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เล่ม 2 (DRD)
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด

DRD001
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (DRD)
ราคาพิเศษ 280 บาท
! สินค้าหมด
 

KRK004
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่นใน 7 วัน ตำแหน่งบุคคลากรท้องถิ่น ก+ข ข้อสอบ 900 ข้อ เฉลยละเอียด ปี 2557 (KRK)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

KRK003
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่นใน 7 วัน ตำแหน่งนิติกรท้องถิ่น ก+ข ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียด ปี 2557 (KRK)
ราคาพิเศษ 300 บาท
! สินค้าหมด

KY105
สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ นักพัฒนาชุมชน กรมปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2557 (KY)
ราคาพิเศษ 110 บาท
 

SGB058
คู่มือเตรียมสอบ ภาค.ข พัฒนาชุมชน กรมปกครองท้องถิ่น ระดับ1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
! สินค้าหมด
 

SGB057
คู่มือเตรียมสอบ ภาค.ข บุคลากร กรมปกครองท้องถิ่น (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

TTS015
ตรงที่สุดข้อสอบกว่า1.800ข้อ ภาค ก ท้องถิ่น ระดับ 3 ปี 57(ติวเตอร์เสก)
ราคาพิเศษ 190 บาท
! สินค้าหมด

SGB056
สรุปสูตรย่อท่องจำ ภาค ก.ท้องถิ่น ระดับ1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 330 บาท
 

LKS001
สรุปสาระสำคัญกฏหมายท้องถิ่น อ่านเข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหาสอบ ทบทวนสำหรับผู้มีเวลาน้อย (ปลัดลิขิตศิลป์)
ราคาพิเศษ 190 บาท
! สินค้าหมด
 

TTS014
แนวข้อสอบกว่า 800 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57 (ติวเตอร์เสก)
ราคาพิเศษ 180 บาท
! สินค้าหมด

CW099
รวมข้อสอบ 1,035 ข้ออธิบายคำตอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
! สินค้าหมด

CW098
รวมข้อสอบ 962 ข้ออธิบายคำตอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิต)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NVT145
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com