คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 1-2 ภาค ข. กรมการปกครองท้องถิ่น (SP)
SP485
เข้าชม 9,012 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 1-2 ภาค ข. กรมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ
-ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุชน
-กระบวนการพัฒนาชุมชน
-พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-ตัวอย่างแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
-ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบพัฒนาชุมชน
-แนวข้อสอบ-ข้อสอบพัฒนาชุมชน/สังคม


จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACDEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/23
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


GBE005
E-BOOK ไฟล์ PDF สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคล ปฏิบัติการ ภาค ข. ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60(GB)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

GBE004
E-BOOK ไฟล์ PDF สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ภาค ข. ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (GB)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

SPE005
E-BOOK ไฟล์ PDE สรุป+เก็งข้อสอบล่าสุด ครูผู้ช่วย ภาค ก.และครูผู้ดูแลเด็ก ทุกเอกต้องสอบ ตรงตามเเนว กสถ. วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (SP)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

TTE003
E-BOOK ไฟล์ PDE รวมแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ตรงตามแนว กสถ. ทุกตำแหน่งต้องสอบ เล่มเดียวครบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 
 

SPE004
E-BOOK ไฟล์ PDE สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ตรงตามเเนว กสถ. (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (SP)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

SPE003
E-BOOK ไฟล์ PDE สรุป+เก็งข้อสอบล่าสุด นักทรัพยากรบคคล ปฏิบัติการ ตรงตามเเนว กสถ. (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (SP)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

CA678
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ภาค ข. ตรงตามหลักสูตร กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA677
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี ตรงตามหลักสูตร กสถ. เล่มเดียวครบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

CA676
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี. ตรงตามหลักสูตร กสถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA675
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน วุฒิปวช,ปวส. ตรงตามหลักสูตร กสถ. เล่มเดียวครบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CWE016
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,832 ข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE015
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,822 ข้อ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 

CWE014
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,910 ข้อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE013
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,710 ข้อ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE012
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,759 ข้อ นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE011
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,123 ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 

SP1115
สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ ภาค.ข ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1114
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ภาค.ข ตรงตามแนว กสถ. วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1113
สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ ภาค.ข ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1112
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด ธุรการ ปฏิบัติงาน ตรงตามเเนว กสถ. (ภาค ข.) วุฒิปวช.,ปวส กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com