คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
เนื้อหา+เก็งข้อสอบ ปี 56 นักวิจัยสังคมศาสตร์ปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช (SP)
SP470
เข้าชม 6,450 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 230 บาท

เนื้อหา+เก็งข้อสอบ ปี 56 นักวิจัยสังคมศาสตร์ปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช

สารบัญ
แนวข้อสอบเข้า ป.ป.ช.
สรุปแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ป.ป.ช.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 18)
พระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2555
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การกำหนดหัวข้อการวิจัย
ความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบ การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพื้นฐานสถิติ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ การออกปบบการวิจัย
การวางแผนการวิจัย
ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพื้นฐานสถิติ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สาระสำคัญ-สรุป-ย่อ-ความรู้รัฐธรรมนูญ 2550
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
แนวข้อสอบ -ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC188
คู่มือเตรียมสอบ ป.ป.ช. ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงายปราบปรามการทุจริต (TBC)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 

KR055
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ปฏิบัติการ สำนักการ ป.ป.ช. (KR)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

NVT374
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ (สายงานปราบปรามทุจริต) สำนักงาน ป.ป.ช. (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

SG762
แถมติวสด เสาร์ อาทิตย์ +เอกสารประกอบการติว สำนักงาน ปปช. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
 
 

SG761
คอร์สติวทางไปรษณีย์ สำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต DVD+เอกสารประกอบการติว (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,600 บาท
 

NVT185
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ (ป.ป.ช.) ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

TBC107
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงาน.ป.ป.ช. (TBC)
ราคาพิเศษ 240 บาท
 

TBC104
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. (TBC)
ราคาพิเศษ 240 บาท
 
 

NK257
แนวข้อสอบ+สรุปประเด็นสำคัญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ปปช. ปี2557 (NK)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

SP642
คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน ป้องกันการทุจริต ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP618
สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA248
เจาะข้อสอบ+เนื้อหาธงคำตอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. เล่มเดียวครบ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CA247
เจาะข้อสอบจากสนามจริง เจ้าพนักงานป้องกันทุจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. เล่มเดียวครบ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด

SP470
เนื้อหา+เก็งข้อสอบ ปี 56 นักวิจัยสังคมศาสตร์ปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช (SP)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 

PK391
คู่มือสอบ พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (PK)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

CA099
คู่มือสอบ พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (CA)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

KR014
คู่มือ+ข้อสอบ พนักงานธุรการตามสัญญาจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช.ปี 2555 (KR)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

NK179
แนวข้อสอบ/สรุปประเด็นสำคัญ พนักงานป้องกันการทุตจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. เล่ม 4 (NK)
ราคาพิเศษ 180 บาท
! สินค้าหมด

PK292
คู่มือเตรียมสอบ พนักงาน ปราบปรามการทุตจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (PK)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NK177
แนวข้อสอบ+สรุปประเด็นสำคัญ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.ปี 54 เล่ม 3 (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com