คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
เนื้อหา+เก็งข้อสอบ ปี 56 นักวิจัยสังคมศาสตร์ปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช (SP)
SP470
เข้าชม 9,006 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 230 บาท

เนื้อหา+เก็งข้อสอบ ปี 56 นักวิจัยสังคมศาสตร์ปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช

สารบัญ
แนวข้อสอบเข้า ป.ป.ช.
สรุปแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ป.ป.ช.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 18)
พระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2555
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การกำหนดหัวข้อการวิจัย
ความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบ การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพื้นฐานสถิติ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ การออกปบบการวิจัย
การวางแผนการวิจัย
ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพื้นฐานสถิติ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สาระสำคัญ-สรุป-ย่อ-ความรู้รัฐธรรมนูญ 2550
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
แนวข้อสอบ -ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CA344
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงาน ปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB486
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สรุป+ข้อสอบ สำนักงาน ป.ป.ช. (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC202
นักจัดการงานทั่วไป (ป.ป.ช.) (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด

NK270
แนวข้อสอบ+สรุปประเด็นสำคัญ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.ปี 58 (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด
 

CA315
สรุปเนื้อหา+ชุดเจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NV633
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักจัดการงานทั่วไปฯ (ภาค ข.) หลักสูตรสำนักงาน ป.ป.ช. ปี 2558 (NV)
ราคาพิเศษ 185 บาท
! สินค้าหมด

SP804
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วุฒิ ป.ตรี (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC188
คู่มือเตรียมสอบ ป.ป.ช. ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงายปราบปรามการทุจริต (TBC)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 
 

KR055
แนวข้อสอบเข้ารับราชการปี 2558 ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. (KR)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

NVT374
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฎิบัติการ (สายงานปราบปรามทุจริต) สำนักงาน ป.ป.ช. (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

SG761
คอร์สติวทางไปรษณีย์ สำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต DVD+เอกสารประกอบการติว (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,600 บาท
 

NVT185
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุตจริตปฎิบัติการ (ป.ป.ช.) ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 

TBC107
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงาน.ป.ป.ช. (TBC)
ราคาพิเศษ 240 บาท
 

TBC104
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. (TBC)
ราคาพิเศษ 240 บาท
! สินค้าหมด

NK257
แนวข้อสอบ+สรุปประเด็นสำคัญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ปปช. ปี2557 (NK)
ราคาพิเศษ 180 บาท
! สินค้าหมด

SP642
คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน ป้องกันการทุจริต ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

SP618
สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA248
เจาะข้อสอบ+เนื้อหาธงคำตอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. เล่มเดียวครบ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA247
เจาะข้อสอบจากสนามจริง เจ้าพนักงานป้องกันทุจริตปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. เล่มเดียวครบ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด

SP470
เนื้อหา+เก็งข้อสอบ ปี 56 นักวิจัยสังคมศาสตร์ปฎิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช (SP)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com