คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ทุกเอกต้องใช้สอบ ข้อมูลใหม่ล่าสุด (SP)
SP416
! สินค้าหมด
เข้าชม 8,999 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท

คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ทุกเอกต้องใช้สอบ ข้อมูลใหม่ล่าสุด 

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับวงการศึกษา
จุเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหาร นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ร.ม.ต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะรัฐมนตรี (รัฐบาลปัจจุบัน) ยิ่งลักษณ์
ประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ อาเซียน ASEAN
ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรอบรู้
แนวข้อสอบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
กฏหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
แนวข้อสอบกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
หลักการศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้
สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
แหล่งการเรียนรู้
แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาการ
แนวข้อสอบ วิชาเอก-วิธีสอนของวิชาเอก-การเรียนการสอนวิชาเอก
แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)
หน้าที่ 1/14
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBCE1139
E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ+สรุป ครูผู้ช่วย วิชาเอก ประถมศึกษา (TBC)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

TBC754
เจาะข้อสอบ+สรุป ครูผู้ช่วย วิชาเอก ประถมศึกษา (TBC)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

SP1083
สรุป+ข้อสอบล่าสุด ครูผู้ช่วย วิชาเอก บริหารธุรกิจ (SP)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

KT007
ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 60 เอกสาร+DVD ติวสรุปครบทุกวิชาทั้งภาค ก.-ข. รวม 25 ชั่วโมง (ยกเว้นวิชาเอก) โดย..ครูถัง
ราคาพิเศษ 1,199 บาท
 
 

SP1082
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก คอมพิวเตอร์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำเเหน่ง ใหม่ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

SP1081
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก พลศึกษา ความรู้ความสามารถเฉพาะตำเเหน่ง ใหม่ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

SP1080
รวมข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ภาค ก.ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้คุณธรรม จริยาธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานขั้นพื้นฐาน เล่มเดียวครบ ทุกวิชาเอกต้องสอบ (SP)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

GB542
รวมแนวข้อสอบ 1,000 กว่าข้อ ครูผู้ช่วย กศจ.ก+ข ความสามารถทั่วไป ความรู้คุณธรรม จริยาธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู เล่มเดียวครบ ทุกวิชาเอกต้องสอบ (GB)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 
 

CA636
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด ครูผู้ช่วย กศจ. วิชาเอก สังคมศึกษา ใหม่ล่าสุด(CA)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

CA635
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด ครูผู้ช่วย กศจ. วิชาเอก คอมพิวเตอร์ ใหม่ล่าสุด(CA)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

CA634
เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด ครูผู้ช่วย กศจ. ความรอบรู้ ใหม่ล่าสุด(CA)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

SF098
รวมแนวข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย กศจ. ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมฯ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (รวม 3 ส่วน) ทุกตำแหน่งต้องสอบ (SF)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 
 

NVT693
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความสามารถทั่วไป เล่ม 2 ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT692
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

CA631
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหาตรงประเด็น ครูผู้ช่วย กศจ. ใหม่ล่าสุด(CA)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

TBCE1135
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 
 

TBCE1134
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. ความรอบรู้ ทุกวิชาเอกต้องสอบ ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

NV788
รวมข้อสอบ 1200 ข้อ ครูผู้ช่วย กศจ.ครั้งที่ 1 (ภาค ก.+ ข. ) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

TBCE1110
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (TBC)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

TBC728
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (TBC)
ราคาพิเศษ 266 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com