คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ทุกเอกต้องใช้สอบ ข้อมูลใหม่ล่าสุด (SP)
SP416
เข้าชม 6,633 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท

คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ทุกเอกต้องใช้สอบ ข้อมูลใหม่ล่าสุด 

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับวงการศึกษา
จุเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหาร นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ร.ม.ต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะรัฐมนตรี (รัฐบาลปัจจุบัน) ยิ่งลักษณ์
ประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ อาเซียน ASEAN
ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรอบรู้
แนวข้อสอบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
กฏหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
แนวข้อสอบกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
หลักการศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้
สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
แหล่งการเรียนรู้
แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาการ
แนวข้อสอบ วิชาเอก-วิธีสอนของวิชาเอก-การเรียนการสอนวิชาเอก
แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)
หน้าที่ 1/11
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


HE436
ติวข้อสอบ กฎหมายการศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (HE)
ราคาพิเศษ 88 บาท
 

HE434
รวมกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ รู้รอบ เจาะลึก ทุกรายละเอียด (HE)
ราคาพิเศษ 68 บาท
 

SGB100
สรุปย่อพิชิตข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. เล่ม 1 (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 320 บาท
 

CW217
รวมข้อสอบ 1469 ข้อ วิชาการศึกษาครูผู้ช่วย(ภาค ข) กทม. (อ.ชวิช)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

TBC234
คู่มือ+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ภาค ก. ความรอบรู
ราคาพิเศษ 280 บาท
 

TBC233
คู่มือ+ข้อสอบ ครู กทม. วิชาการศึกษา (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC232
คู่มือ+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

SP837
เจาะข้อสอบ ความรอบรู้ ครูผู้ช่วย กทม. ล่าสุด (ทุกวิชาเอกต้องสอบ) (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

NV645
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ครูกรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุดปี 58 (NV)
ราคาพิเศษ 185 บาท
 

CA341
สรุป+เก็งข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ครู ก.ท.ม. เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

CA340
สรุป+เก็งข้อสอบ ความรอบรู้ ครู ก.ท.ม. ใหม่ล่าสุด ปี 58 (CA)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

CW212
รวมข้อสอบ 1009 ข้อ อธิบายคำตอบ วิชาความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย ภาค ก.) กทม. (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

GR057
คูู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 2558 มาแล้ว !! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

VVB073
คู่มือเตรียมสอบบบรจุครูผู้ช่วย สรุปย่อวิชาการศึกษา ภาค ข (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

TBC224
คู่มือเตรียมสอบ ข้าราชการครู วิชาเอก คณิตศาสตร์ (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP826
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ (เล่มเดียวครบ) ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CW205
โจทย์ข้อสอบ 1344 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ข. วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาการศึกษา ครู สพฐ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

VVB072
คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ข่าว เหตุการณ์-ปัจจุบัน (อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ)
ราคาพิเศษ 150 บาท
 

TBC218
คู่มือเตรียมสอบ ข้าราชการครู วิชาเอก ภาษาไทย (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

VVB071
คู่มือสอบบรรจุครูผู้ช่วย ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ (ภาค ก และ ข) (VVB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com