คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ทุกเอกต้องใช้สอบ ข้อมูลใหม่ล่าสุด (SP)
SP416
เข้าชม 8,921 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท

คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ทุกเอกต้องใช้สอบ ข้อมูลใหม่ล่าสุด 

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับวงการศึกษา
จุเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหาร นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ร.ม.ต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะรัฐมนตรี (รัฐบาลปัจจุบัน) ยิ่งลักษณ์
ประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ อาเซียน ASEAN
ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรอบรู้
แนวข้อสอบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
กฏหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
แนวข้อสอบกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
หลักการศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้
สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
แหล่งการเรียนรู้
แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาการ
แนวข้อสอบ วิชาเอก-วิธีสอนของวิชาเอก-การเรียนการสอนวิชาเอก
แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)
หน้าที่ 1/13
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBCE1110
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (TBC)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

TBC728
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (TBC)
ราคาพิเศษ 266 บาท
 

TBCE1107
E-BOOK ไฟล์ คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ ครู กทม. ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

TBC723
คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ ครู กทม. ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 266 บาท
 
 

CA562
สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด ครู กทม.ความรู้ความสามารถทั่วไป ใหม่ล่าสุด(CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

NV779
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ครูผู้ช่วย กทม. ก+ข ครั้งที่ 1/2560 ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

GR086
คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ. ปี 2560 รวม 4 เล่ม จัดส่งธรรมดา (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 1,121 บาท
 

GR084
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เล่ม 4 ปี 2560 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 285 บาท
 
 

GR083
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรการณ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน เล่ม 3 ปี 2560 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

GR082
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป เล่ม 2 ปี 2560 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

GR085
ลด 10 % คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 60 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 1,212 บาท
 

GR081
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 60 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 361 บาท
 
 

TBC1030
E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบครูความรอบรู้ (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

TBC649
เจาะข้อสอบครูความรอบรู้ (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

CW318
โจทย์ข้อสอบปรนัย 1,002 ข้อ ภาค ก ความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย) พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

TBC587
คู่มือเตรียมสอบ ครู กทม. ครูผู้ช่วย : ครู สพฐ. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 
 

TBC586
เจาะข้อสอบ ครูปฐมวัยและอนุบาลศึกษา (เจาะข้อสอบตรงประเด็นพร้อมอธิบาย) (TBC)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

TBC585
เจาะข้อสอบ ครู เอกวิทยาศาสตร์ (TBC)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 

CW314
โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 744 ข้อ ครูกศน.ตำบล สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

CW311
โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 978 ข้อ ความสามารถภาระงานลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com