คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ทุกเอกต้องใช้สอบ ข้อมูลใหม่ล่าสุด (SP)
SP416
เข้าชม 6,553 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท

คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ทุกเอกต้องใช้สอบ ข้อมูลใหม่ล่าสุด 

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับวงการศึกษา
จุเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหาร นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ร.ม.ต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะรัฐมนตรี (รัฐบาลปัจจุบัน) ยิ่งลักษณ์
ประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบ อาเซียน ASEAN
ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรอบรู้
แนวข้อสอบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
กฏหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
แนวข้อสอบกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
หลักการศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้
สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
แหล่งการเรียนรู้
แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาการ
แนวข้อสอบ วิชาเอก-วิธีสอนของวิชาเอก-การเรียนการสอนวิชาเอก
แนวข้อสอบ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)
หน้าที่ 1/9
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CW201
รวมข้อสอบ 1,000 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ก ความรอบรู้ ครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ พร้อมภาษาอังกฤษ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

SG075
คุ่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา ภาค ข. เล่ม 4 (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

HE435
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติของวิชาชีพครู (ครูผู้ช่วยเล่ม 3 ภาค ก.) (HE)
ราคาพิเศษ 90 บาท
 

SP809
แนวข้อสอบล่าสุด ครูผู้ช่วย ภาค ก. ความรู้ความสามารถรทั่วไป ใช้สอบทุกวิชาเอก (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 

VVB060
คู่มือสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาชีพครู เล่ม 2 ใหม่ล่าสุด (VVB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

VVB059
คู่มือสอบ บรรจุคครูผู้ช่วย รอบรู้ กฏหมายและระเบียบการศึกษา เล่ม 1 ใหม่ล่าสุด (VVB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CW185
รวมข้อสอบ 1,712 ข้ออธิบายคำตอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก สพฐ. (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

GR052
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป เล่ม 2 ปี 2558
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

SG755
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ครูผู้ช่วย สพฐ.DVD+หนังสือ จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 4,600 บาท
 

SG754
แถมติวสด เสาร์ อาทิตย์ ครูผู้ช่วย สพฐ.เอกสารประกอบการติว ปี 2558 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 5,500 บาท
 

SGB085
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความสามารถทั่วไป เล่ม 2 (SGB)
ราคาพิเศษ 290 บาท
 

GR054
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เล่ม 4 ปี 2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 
 

GR053
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู เล่ม 3 ปี 2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GR051
PRE-ORDER ส่ง 4 มีนาคม 58 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 2558 กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 380 บาท
 

GR055
PRE-ORDER ส่งส่่ง 4 มี.ค. 58 คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 2558 รวม 4 เล่ม จัดส่งธรรมดา กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 1,180 บาท
 

GR056
PRE-ORDER ส่ง 4 มี.ค.58 คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 2558 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอก4
ราคาพิเศษ 1,400 บาท
 
 

SGB084
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 (SGB)
ราคาพิเศษ 320 บาท
 

CW148
รวมข้อสอบ ครู กศน.ครูอาสาสมัคร สำนักงาน กศน. (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CW147
รวมข้อสอบ 1,541 ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา อบจ.ชัยภูมิ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CW133
ชุดสรุป (ภาค ก.) 1,041 ข้ออธิบายคำตอบ ครูผู้ช่วย อบจ.ชัยภูมิ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com