คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พร้อมแนวข้อสอบคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อส
SCT007
! สินค้าหมด
เข้าชม 7,329 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 257 บาท
ราคาปกติ 270 บาท ลด 5 %

พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พร้อมแนวข้อสอบคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต 

พิมพ์ : สิงหาคม 2555
สารบัญ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวด 3 สถานพินิจแลคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน
หมวด 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึก
หมวด 5 การฝึกอบรม
หมวด 6 การสอบสวนคดีอาญา
หมวด 7 มาตรการพิเศษเเทนการดำเนินคดี
หมวด 8 อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
หมวด 9 การฟ้องคดีอาญา
หมวด 10 การพิพากษาคดีอาญา
             ฯลฯ
บทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
บทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัติผู้ถกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2539 ถึงปัจจุบัน
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบยัณฑิต
(ปรับปรุงตามบทกฏหมายที่ใช้ในปัจจุบัน)

จัดทำโดย.. สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายเยาวชนและครอบครัว
หน้าที่ 1/1
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


NBT052
คำอธิบาย ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว (อ.ประสพสุข)
ราคาพิเศษ 409 บาท
 

SCT007
พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พร้อมแนวข้อสอบคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อส
ราคาพิเศษ 257 บาท
! สินค้าหมด

WC075
ถาม-ตอบ กฏหมายครอบครัว (รศ.ดร.รัศฎา)
ราคาพิเศษ 57 บาท
! สินค้าหมด

NPH002
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว บิดามารดาและบุตร (ดร.รัศฎา)
ราคาพิเศษ 220 บาท
! สินค้าหมด
 

NPH001
คำอธิบายกฏหมายครอบครัว การหมั่น (ดร.รัศฎา)
ราคาพิเศษ 100 บาท
 

SCP041
ย่อหลักกฏหมายครอบครัว (อ.เผ่าพันธ์)
ราคาพิเศษ 95 บาท
 

WC063
หลักกฎหมาย ครอบครัว (ศาตราจารย์พิเศษ ประสบสุข)
ราคาพิเศษ 162 บาท
 

TJG381
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 (TJG)
ราคาพิเศษ 54 บาท
 
 

WC007
รวมกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (วิญญูชน)
ราคาพิเศษ 67 บาท
! สินค้าหมด
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com