คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พร้อมแนวข้อสอบคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อส
SCT007
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,348 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 257 บาท
ราคาปกติ 270 บาท ลด 5 %

พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พร้อมแนวข้อสอบคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต 

พิมพ์ : สิงหาคม 2555
สารบัญ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวด 3 สถานพินิจแลคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน
หมวด 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึก
หมวด 5 การฝึกอบรม
หมวด 6 การสอบสวนคดีอาญา
หมวด 7 มาตรการพิเศษเเทนการดำเนินคดี
หมวด 8 อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
หมวด 9 การฟ้องคดีอาญา
หมวด 10 การพิพากษาคดีอาญา
             ฯลฯ
บทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
บทเฉพาะกาล
พระราชบัญญัติผู้ถกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2539 ถึงปัจจุบัน
ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบยัณฑิต
(ปรับปรุงตามบทกฏหมายที่ใช้ในปัจจุบัน)

จัดทำโดย.. สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายเยาวชนและครอบครัว
หน้าที่ 1/1
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


NBT052
คำอธิบาย ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว (อ.ประสพสุข)
ราคาพิเศษ 344 บาท
 

SCT007
พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พร้อมแนวข้อสอบคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อส
ราคาพิเศษ 257 บาท
! สินค้าหมด

WC075
ถาม-ตอบ กฏหมายครอบครัว (รศ.ดร.รัศฎา)
ราคาพิเศษ 57 บาท
! สินค้าหมด

NPH002
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว บิดามารดาและบุตร (ดร.รัศฎา)
ราคาพิเศษ 220 บาท
! สินค้าหมด
 

NPH001
คำอธิบายกฏหมายครอบครัว การหมั่น (ดร.รัศฎา)
ราคาพิเศษ 100 บาท
 

WC063
หลักกฎหมาย ครอบครัว (ศาตราจารย์พิเศษ ประสบสุข)
ราคาพิเศษ 162 บาท
! สินค้าหมด

TJG381
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 (TJG)
ราคาพิเศษ 54 บาท
! สินค้าหมด

WC007
รวมกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (วิญญูชน)
ราคาพิเศษ 67 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com