คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
เจาะข้อสอบจากสนามจริง ภาค ก. กรมปกครองท้องถิ่น ใหม่ลาสุด 2555 (CA)
CA092
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,157 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท

เจาะข้อสอบจากสนามจริง ภาค ก. กรมปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2555 
สารบัญ
ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์
+ แนวข้อสอบ อนุกรม
+ แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
+ แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
+ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป
+ แนวข้อสอบ อุปมา-อุปไมย
+ แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
+ แนวข้อสอบ สรุปความ
ตอนที่ 2 วิชาภาษาไทย
+ แนวข้อสอบ การใช้คำได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
+ แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
+ แนวข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ
+ แนวข้อสอบ การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ
+ แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
+ แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
+ แนวข้อสอบ ราชาศัพท์
+ แนวข้อสอบจริง ภาค ก.(ท้องถิ่น)ปีล่าสุด
ตอนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+ เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 


จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/28
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CWE088
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,991 ข้อ สายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

TT105
สรุป+ข้อสอบล่าสุด ผู้บริหารท้องถิ่น สายงานอำนวยการเเละผอ. รองผอ.สถานศึกษา ปรนัย+อัตนัย อบต.อบจ.เทศบาล (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 361 บาท
 

TBCE1349
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 269 บาท
 

TBC930
คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 284 บาท
 
 

SS001
สรุปเนื้อหาชี้ประเด็นสำคัญพร้อมเเนวข้อสอบ ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น สายอำนวยการ/สายบริหาร (ส.เสือ)
ราคาพิเศษ 380 บาท
 

TBC862
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CWE042
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,968 ข้อ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

GB571
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ภาค ข. ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (GB)
ราคาพิเศษ 266 บาท
 
 

TBC861
คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 266 บาท
 

TBCE1266
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

GB570
รวมแนวข้อสอบ 1,500 ข้อ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ภาค ข. ตรงตามแนว กสถ.วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (GB)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1121
สรุป+-ข้อสอบล่าสุด นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ภาค ข. ตรงตามเเนว กสถ. วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

SP1120
สรุป+ข้อสอบล่าสุด ครูผู้ดูแลเด็ก ภาค ข. ตรงตามเเนว กสถ. วุฒิป.ตรี กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TBCE1265
E-BOOK ไฟล์ ดักเก็งข้อสอบก่อนสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยข้อสอบมากกว่า 700 กว่าข้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

TBCE1264
E-BOOK ไฟล์ ดักเก็งข้อสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการการเงินและบัญชี ข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

CWE041
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,871 ข้อ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 

CWE040
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,871 ข้อ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

TBCE1260
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

CWE039
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,499 ข้อ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กฎหมายในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE038
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,209 ข้อ ครูผู้ดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com