คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
เจาะข้อสอบจากสนามจริง ภาค ก. กรมปกครองท้องถิ่น ใหม่ลาสุด 2555 (CA)
CA092
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,011 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท

เจาะข้อสอบจากสนามจริง ภาค ก. กรมปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2555 
สารบัญ
ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์
+ แนวข้อสอบ อนุกรม
+ แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
+ แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
+ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป
+ แนวข้อสอบ อุปมา-อุปไมย
+ แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
+ แนวข้อสอบ สรุปความ
ตอนที่ 2 วิชาภาษาไทย
+ แนวข้อสอบ การใช้คำได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
+ แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
+ แนวข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ
+ แนวข้อสอบ การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ
+ แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
+ แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
+ แนวข้อสอบ ราชาศัพท์
+ แนวข้อสอบจริง ภาค ก.(ท้องถิ่น)ปีล่าสุด
ตอนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+ เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 


จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/15
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


KY257
สุดยอดแนวข้อสอบ 1200 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) สำหรับทุกตำแหน่ง ปี 60 (KY)
ราคาพิเศษ 228 บาท
 

SP1060
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานวิชาการศึกษา วุฒิป.โท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1059
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA557
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

TBC708
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 284 บาท
 

TBC707
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคาระห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 284 บาท
 

NV777
รวมข้อสอบ 600 ข้อ พ.วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (NV)
ราคาพิเศษ 175 บาท
 

NVT594
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT593
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

TBCE1087
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 269 บาท
 

TBCE1086
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคาระห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 269 บาท
 

VVW001
คู่มือสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ท้องถิ่น (VVW)
ราคาพิเศษ 285 บาท
 
 

CA547
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TBC686
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (TBC)
ราคาพิเศษ 304 บาท
 

CA538
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน กรมการปกครองท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TD258
เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.ทุกระดับ) กฏหมายระเบียบในการปฏิบัติราชการ ปี 59 (TD)
ราคาพิเศษ 228 บาท
! สินค้าหมด
 

SP1036
สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด ภาค ก. กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) วุฒิป.ตรี (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

NV765
คู่มือสอบ ภาค ก. สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

CA534
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย ภาค ก. กรมการปกครองท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

KY252
สุดยอดแนวข้อสอบ 1200 ข้อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) สำหรับทุกตำแหน่ง ปี 59 (KY)
ราคาพิเศษ 228 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com