คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
เจาะข้อสอบจากสนามจริง ภาค ก. กรมปกครองท้องถิ่น ใหม่ลาสุด 2555 (CA)
CA092
เข้าชม 6,691 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท
เจาะข้อสอบจากสนามจริง ภาค ก. กรมปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2555 
สารบัญ
ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์
+ แนวข้อสอบ อนุกรม
+ แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
+ แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
+ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป
+ แนวข้อสอบ อุปมา-อุปไมย
+ แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
+ แนวข้อสอบ สรุปความ
ตอนที่ 2 วิชาภาษาไทย
+ แนวข้อสอบ การใช้คำได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
+ แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
+ แนวข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ
+ แนวข้อสอบ การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ
+ แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
+ แนวข้อสอบ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
+ แนวข้อสอบ ราชาศัพท์
+ แนวข้อสอบจริง ภาค ก.(ท้องถิ่น)ปีล่าสุด
ตอนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+ เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าที่ 1/14
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CA585
เจาะข้อสอบพร้อมสรุป พนักงานธุรการปฏิบัตงาน กรมส่งเสริมการเกษตร (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

HE450
คู่มือ การบริหารงานท้องถิ่น ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (HE)
ราคาพิเศษ 145 บาท
 

SGB101
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบัญชี สถานธนานุบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

NVT419
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 
 

NVT418
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พนักงานบัญชี สถานธนาบุบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

HE421
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ก. (HE)
ราคาพิเศษ 95 บาท
 

HE309
ถาม-ตอบ อธิบายปัญหาเพื่อเตรียมสอบเข้าเป็น จนท./พนง./และรับราชการใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เทศบาล.อบจ.เมืองพัทยาและกทม. (HE)
ราคาพิเศษ 115 บาท
 

CW106
รวมข้อสอบ 814 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ข. นักพัฒนาชุมชน 3 (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

KRK004
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่นใน 7 วัน ตำแหน่งบุคคลากรท้องถิ่น ก+ข ข้อสอบ 900 ข้อ เฉลยละเอียด ปี 2557 (KRK)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

SGB058
คู่มือเตรียมสอบ ภาค.ข พัฒนาชุมชน กรมปกครองท้องถิ่น ระดับ1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
! สินค้าหมด

SGB057
คู่มือเตรียมสอบ ภาค.ข บุคลากร กรมปกครองท้องถิ่น (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

SGB056
สรุปสูตรย่อท่องจำ ภาค ก.ท้องถิ่น ระดับ1-2-3 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 330 บาท
 
 

CW098
รวมข้อสอบ 962 ข้ออธิบายคำตอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ.ชวิต)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NVT145
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT144
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

CA227
คู่มือเตรียมสอบ+เจาะข้อสอบ นักวิชาการสาธารณะสุข 3 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

TBC078
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 ส่วนท้องถิ่น (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NVT143
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

CW093
รวมข้อสอบ (ภาค ข.) 962 ข้อ พัสดุ 2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NVT507
File เสียง MP 3 Download ภาค ก กฏหมายท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (NVT)
ราคาพิเศษ 299 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com