คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ ความรอบรู้และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับปฎิบัติราชการ (ภาค ก.)(NRW)
NRW005
! สินค้าหมด
เข้าชม 8,964 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และ ความรอบรู้และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับปฎิบัติราชการ (ภาค ก.)
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
บทที่ 1  ชนิดและแบบหนังสือราชการ
บทที่ 2  หนังสือราชการด่วน หนังสือเวียนและหนังสือราชการลับ
บทที่ 3  หนังสือราชการภาษาอังกฤษ
บทที่ 4  การรับและส่งหนังสือ
บทที่ 5  การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
บทที่ 6  มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
บทที่ 7  ราชาศัพท์
การปกครองท้องถิ่น
หลักธรรมาภิบาล
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสิทธิมนุษยชน
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
สรุปถาม-ตอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
สรุปถาม-ตอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
สรปถาม-ตอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548)
สรุปถาม-ตอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2548)
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 25
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รวมสูตรคณิตศาสตร์
 
หมายเหตุ   เนื้อหาประกอบกอบด้วย 2 ส่วน คือ  ภาค ก.วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  และ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  โดยได้สรุปจับประเด็นทำให้จำและเข้าใจง่าย  ประกอบกับมีแนวข้อสอบให้ท่าน ได้ทดลองทำพร้อมคำเฉลยและอธิบายประกอบทุกข้อ   

จัดทำโดย... นราวิทย์ สิขิวัฒน์

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/12
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


GB539
ชุดรวมข้อสอบ 600ข้อ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ภาค ข.กทม. วุฒิป.ตรี (GB)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

TBC710
เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBCE1094
E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

TBC706
พิชิตข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 
 

TBC705
คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TT084
สรุป+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี กทม.(อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TBC702
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBC701
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

NVT588
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ปี 60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

TBCE1085
E-BOOK ไฟล์ พิชิตข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 243 บาท
 

TBCE1083
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

TT083
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) กทม.(อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

CA553
สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

NVT587
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปี60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT586
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ปฏิบัติงาน ปี60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT585
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน ปี60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

TT082
สรุป+ข้อสอบล่าสุด นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม. (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

GB537
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม.(ภาค ข.) วุฒิปวส. (GB)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1050
สรุป+ข้อสอบล่าสุด รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ กทม.ทุุกตำแหน่งต้องสอบ (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA552
สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร นักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com