คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
แนวข้อสอบ 600 ข้ออธิบายคำตอบ กรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (KR)
KR008
! สินค้าหมด
เข้าชม 6,934 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 150 บาท

แนวข้อสอบ 600 ข้ออธิบายคำตอบ กรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ
  ค่านิยมขององค์กร
  เป้าประสงค์หลัก
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวข้อสอบ
 1.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
 2.แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 3.แนวข้อสอบกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 4.แนวข้อสอบกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5.แนวข้อสอบกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
 6.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 7.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 8.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช
 9.แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 10.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การติดต่อสื่อสาร
 11.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ
 12.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยนายรัฐบาล เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

จัดทำโดย.. กลุ่มข้าราชการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CA330
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นิติกร ใหม่ล่าสุด กรมอุทยานแห่งชาติฯ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP823
เจ้าหน้าที่ วิเคาระห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติฯ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP822
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติฯ(SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC217
เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CA327
เจ้าหน้าที่ วิเคาระห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติฯ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

KY204
รวมข้อสอบกว่า 500 ข้ออธิบายคำตอบ จนท.บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติฯ (KY)
ราคาพิเศษ 140 บาท
! สินค้าหมด

TBC114
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 260 บาท
! สินค้าหมด

NVT219
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 

TBC113
คู่มือเตรียมสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่ง ธุรการ ใหม่ล่าสุด (ปกสีส้ม) (TBC)
ราคาพิเศษ 240 บาท
 

TBC112
คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (TBC)
ราคาพิเศษ 240 บาท
! สินค้าหมด

SP663
คู่มือ+ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มงานบริการ) วุฒิ ม.6 ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NVT198
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 

SP659
คู่มือ+ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด 58 SP
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP658
คู่มือ+ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตำแน่ง นิติกร (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ใหม่ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด

NVT192
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT191
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 

NVT190
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT189
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT188
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT187
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com