คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพีนธุ์พืช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (CA)
CA055
เข้าชม 8,941 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

คู่มือเตรียมสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพีนธุ์พืช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สารบัญ
ประวัติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช
วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทและภารกิจ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย
การบริหารทัี่วไป
การบริหารงาน
แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1
แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2
การวางแผนงาน
แนวข้อสอบการวางแผนงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดระบบงาน
งานพัสดุ
แนวข้อสอบเรื่องงานพัสดุ
สรุปหลักสำคัญที่ควรรู้ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หน้าที่ 1/2
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CA544
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเก่าถึงปัจจุบัน การเงินบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

NV700
รวมข้อสอบ 600 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ใหม่ล่าสุดปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

KY234
สุดยอดแนวข้อสอบ 600 ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2559 (KY)
ราคาพิเศษ 170 บาท
 

CA587
เจาะข้อสอบ สรุปเนื้อหาแนวข้อสอบเก่าถึงปัจจุบัน นักวิชาการ ป่าไม้ ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CA330
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นิติกร ใหม่ล่าสุด กรมอุทยานแห่งชาติฯ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP823
เจ้าหน้าที่ วิเคาระห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติฯ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP822
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติฯ(SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC217
เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CA327
เจ้าหน้าที่ วิเคาระห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติฯ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NVT219
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

TBC113
คู่มือเตรียมสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่ง ธุรการ ใหม่ล่าสุด (ปกสีส้ม) (TBC)
ราคาพิเศษ 240 บาท
 

SP663
คู่มือ+ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มงานบริการ) วุฒิ ม.6 ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

NVT198
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

SP659
คู่มือ+ข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด 58 SP
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NVT192
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT191
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 

NVT190
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT189
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT188
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT187
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ปี 57 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com