คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพีนธุ์พืช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (CA)
CA055
เข้าชม 8,996 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

คู่มือเตรียมสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพีนธุ์พืช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สารบัญ
ประวัติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช
วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทและภารกิจ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย
การบริหารทัี่วไป
การบริหารงาน
แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1
แนวข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2
การวางแผนงาน
แนวข้อสอบการวางแผนงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดระบบงาน
งานพัสดุ
แนวข้อสอบเรื่องงานพัสดุ
สรุปหลักสำคัญที่ควรรู้ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หน้าที่ 1/4
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SP1128
สรุป+-แนวข้อสอบล่าสุด นักวิชาการภูมิสารสนเทศ วุฒิป.ตรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (SP)
ราคาพิเศษ 266 บาท
 

CWE081
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,883 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE080
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,883 ข้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE079
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,842 ข้อ นักวิชาการเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 

CWE078
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,616 ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE077
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 2,184 ข้อ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE076
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,801 ข้อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CWE075
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,609 ข้อ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 

CWE074
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,609 ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

CA698
เน้นสรุปเนื้อหาและเเนวข้อสอบเก่าถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA697
เน้นสรุปเนื้อหาและเเนวข้อสอบเก่าถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

NVT837
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT836
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT835
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT834
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการป่าไม้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT833
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ การเงินและบัญชี (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT832
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ธุรการ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

TBC893
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CWE072
E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,382 ข้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 

TBCE1310
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ใหม่ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com