คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (PK)
PK298
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,856 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 230 บาท

คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สารบัญ
การบริหารงานทั่วไป
บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
การจัดการพื้นที่สำนักงาน
หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
กระบวนการปรับปรุงระบบงาน
เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
การบริหารงานเอกสาร
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
การควบคุมและการออกแบบฟอร์ม
การจัดทำรายงาน
การติดต่อสื่อสารและการต้อนรับ
การควบคุมและการกำหนดมาตราฐานงานสำนักงาน
การจัดระบบงาน
การบริหารธุรกิจทั่วไป
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
งานเลขานุการ
การวางแผน
ความรู้เกี่ยวกับกสนปฏิบัติงานพัสดุ
การกำหนดคุญลักษณะเฉพาะพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การควบคุมงาน
แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบงานพัสดุ
แนวข้อสอบงานธุรการ
แนวข้อสอบบริหารทั่วไป

จัดทำโดย...กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชการ (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
หน้าที่ 1/4
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SP1133
เนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในเเละต่างประเทศ ครม.5 (SP)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

SP1122
สรุปเนื้อหา+-ข้อสอบล่าสุด สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ ปี 60 พร้อมข้อสอบใหม่ล่าสุด ใช้สอบทุกหน่วยงานราชการ (SP)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

TBC780
คู่มือเตรียมสอบ เจาะข่าวเด่น ในปี 2560 อัพเดท ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 228 บาท
 

TBCE1172
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจาะข่าวเด่น ในปี 2560 อัพเดท ล่าสุด (TBC)
ราคาพิเศษ 216 บาท
 
 

TBC748
คู่มือเตรียมสอบ รู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (TBC)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

TBCE1123
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ รู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (TBC)
ราคาพิเศษ 171 บาท
 

GB541
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นิติกร ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. (GB)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1065
เนื้อหา+ข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 
 

SP1043
คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคล ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข. ) ใช้สอบทุกหน่วยราชการ ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TBC680
เจาะประเด็นเด็ด เหตุการณ์ปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่สอบแข่งขันเข้ารับราชการและบุคคลทั่วไป (TBC)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

TBCE1058
E-BOOK ไฟล์ เจาะประเด็นเด็ด เหตุการณ์ปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่สอบแข่งขันเข้ารับราชการและบุคคลทั่วไป (TBC)
ราคาพิเศษ 180 บาท
 

SP997
สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 
 

TBC596
เจาะข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน Update ถึง มิถุนายน 59 (TBC)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

SP956
คู่มือสอบ นักวิชาการพัสดุ 3 ใช้สอบทุกหน่วยงาน ความรู้ควาสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP911
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะต่ำแหน่ง (ภาค ข) ใช้สอบทุกหน่วยงานราชการ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB497
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เจ้าพนักงานธุรการ 1 - 2 สอบทุกหน่วยงานราชการ (GB)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 
 

SB1015
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic English (สูตรไพศาล)
ราคาพิเศษ 120 บาท
! สินค้าหมด

SP790
ใหม่ล่าสุดปี 58 คู่มือสอบสอบเข้ารับราชการ ช่างเครื่องกล ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

KR051
สรุปรวมข้อสอบ กฏหมายและระเบียบ เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด สำหรับ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ อบต. เทศบาล อบจ. กทมและเมืองพัทยา และครู (KR)
ราคาพิเศษ 220 บาท
! สินค้าหมด

GB470
คู่มือสอบ นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 วุฒิ ปวส. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. (GB)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com