คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด (CA)
CA052
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,099 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ระดับปฏิบัติการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิปรัญญาตรี ใหม่ล่าสุด
ชุดเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
 
สารบัญ
 + ประวัติความเป็นมาของการพัฒนา และการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
 + หลักการปฏิบัติงาน 4 ป
 + ความหมายของการพัฒนาชุมชน
 + ปรัชญาอุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
 + ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 + พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ที่แก้ไข
 + ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
+ แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 + สรุปหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 + แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ชุดที่ 1
 + แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ชุดที่ 2
 + สรุปหลักสำคัญที่ควรรู้ของพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพ.ศ.2537ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
 + นโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน
 + นโยบายกรมพัฒนาชุมชน
 + วิธีปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาชุมชน
 + แนวข้อสอบวิชาการพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ)
 + แนวข้อสอบนโยบายรัฐบาลแผนบริหารราชการแผ่นดิน
 + แนวข้อบสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่ควรรู้

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน
หน้าที่ 1/5
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SP1093
สรุป+ข้อสอบล่าสุด อาสาพัฒนา (รุ่น70) อสพ. ภาค ข. กรมการพัฒนาชุมชน(SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA655
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ อาสาพัฒนา อสพ. กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

NVT748
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา อสพ. (กรมการพัฒนาชุมชน) ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

CA654
สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ อาสาพัฒนา อสพ. กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

TBC778
คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBCE1165
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

CA626
สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA624
สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด นักจักการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

TBC735
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBC734
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBC733
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

SP1069
สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) วุฒิป.ตรี กรมการพัฒนาชุมชน (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

NVT639
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT638
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT637
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT636
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

NVT635
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT634
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT633
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 60 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

TBCE1115
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com