คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด (CA)
CA052
! สินค้าหมด
เข้าชม 8,555 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ระดับปฏิบัติการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิปรัญญาตรี ใหม่ล่าสุด
ชุดเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
 
สารบัญ
 + ประวัติความเป็นมาของการพัฒนา และการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
 + หลักการปฏิบัติงาน 4 ป
 + ความหมายของการพัฒนาชุมชน
 + ปรัชญาอุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
 + ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 + พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ที่แก้ไข
 + ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
+ แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 + สรุปหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 + แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ชุดที่ 1
 + แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ชุดที่ 2
 + สรุปหลักสำคัญที่ควรรู้ของพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพ.ศ.2537ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
 + นโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน
 + นโยบายกรมพัฒนาชุมชน
 + วิธีปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาชุมชน
 + แนวข้อสอบวิชาการพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ)
 + แนวข้อสอบนโยบายรัฐบาลแผนบริหารราชการแผ่นดิน
 + แนวข้อบสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่ควรรู้

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน
หน้าที่ 1/4
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TO001
คู่มือเตรียมสอบ โค้งสุดท้ายก่อนสอบ พัฒนากร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน (TO)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA537
สรุปเนื้อหาพร้มอเฉลยข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ(พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TBCE1048
E-BOOK ไฟล์ พิชิตข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 252 บาท
 

SP1034
สรุป+ข้อสอบล่าสุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(พัฒนากร) (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี กรมการพัฒนาชุมชน (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
! สินค้าหมด
 

TBC659
พิชิตข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 266 บาท
 

CW329
โจทย์ข้อสอบปรนัย พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,068 ข้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(พัฒนากร)ปี 2559-60 (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

SP1033
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(พัฒนากร)กรมพัฒนาชุมชน วุฒิป.ตรี (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

GB527
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(พัฒนากร)กรมพัฒนาชุมชน วุฒิป.ตรี (GB)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

TBC654
คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)กรมพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBCE1038
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)กรมพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

TBCE1029
E-BOOK ไฟล์ คู่มือ+ข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ) กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

TD256
สรุป+ข้อสอบ 700 ข้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 59 (TD)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 
 

NV761
รวมข้อสอบ 900 ข้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

TBC603
คู่มือ+ข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ) กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

NV746
รวมข้อสอบ 600 ข้อ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุดปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 157 บาท
 

GB505
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน วุฒิ ป.ตรี (GB)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 
 

CA865
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมพัฒนาชุมชน (เล่มเดียวครบ) (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC337
คู่มือ+ข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน) (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด

TBC230
คู่มือเตรียมสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 

CA339
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com