คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด (CA)
CA052
! สินค้าหมด
เข้าชม 8,461 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ระดับปฏิบัติการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิปรัญญาตรี ใหม่ล่าสุด
ชุดเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
 
สารบัญ
 + ประวัติความเป็นมาของการพัฒนา และการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
 + หลักการปฏิบัติงาน 4 ป
 + ความหมายของการพัฒนาชุมชน
 + ปรัชญาอุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
 + ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 + พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ที่แก้ไข
 + ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
+ แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 + สรุปหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 + แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ชุดที่ 1
 + แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ชุดที่ 2
 + สรุปหลักสำคัญที่ควรรู้ของพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบหลักสำคัญที่ควรรู้ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพ.ศ.2537ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
 + นโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน
 + นโยบายกรมพัฒนาชุมชน
 + วิธีปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาชุมชน
 + แนวข้อสอบวิชาการพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ)
 + แนวข้อสอบนโยบายรัฐบาลแผนบริหารราชการแผ่นดิน
 + แนวข้อบสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่ควรรู้

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน
หน้าที่ 1/3
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBCE1029
E-BOOK ไฟล์ คู่มือ+ข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ) กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

TD256
สรุป+ข้อสอบ 700 ข้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 59 TD
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

NV761
รวมข้อสอบ 900 ข้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 209 บาท
 

TBC603
คู่มือ+ข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ) กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 
 

NV746
รวมข้อสอบ 600 ข้อ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุดปี 59 (NV)
ราคาพิเศษ 157 บาท
 

GB505
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน วุฒิ ป.ตรี (GB)
ราคาพิเศษ 237 บาท
 

CA865
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมพัฒนาชุมชน (เล่มเดียวครบ) (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC337
คู่มือ+ข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน) (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
! สินค้าหมด
 

TBC230
คู่มือเตรียมสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (TBC)
ราคาพิเศษ 280 บาท
 

CA339
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP829
สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (วุฒิ ป.ตรี) (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

KR060
สอบครั้งเดียวผ่าน ข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กว่า 900 ข้อ ปี 2558 (เล่ม2) กรมการพัฒนาชุมชน (KR)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
 

KR059
สอบครั้งเดียวผ่าน นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน(เล่ม1) ปี 2558 กรมการพัฒนาชุมชน (KR)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 

NVT406
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 (NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

CW211
รวมข้อสอบ 955 ข้ออธิบายคำตอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

GB488
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด นักส่งเสริม การพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (วุฒิ ป.ตรี) (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

NV642
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุดปี 58 (NV)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด

NVT310
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

KR050
สอบครั้งเดียวผ่าน จพง.ธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาชุมชน ข้อสอบภาค ข. กว่า 1000 ข้อ (KR)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 

CW131
ชุดสรุปข้อสอบ 936 ข้ออธิบายคำตอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชน (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
! สินค้าหมด
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com