คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สำนักงาน ก.พ.(ภาค ข.) สรุปข้อสอบพร้อมเฉลยรายละเอียด (CA)
CA046
! สินค้าหมด
เข้าชม 9,843 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

สรุปข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด !!
สารบัญ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในด้าน  การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหาร
จริยธรรมและความรับผิดชอบขององค์การ
วัตถุประสงค์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการ
แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ  2534
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2534 ชุดที่   1
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2534 ชุดที่   2
สรุปหลักสำคัญที่ควรรู้ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ  ศ  2546
แนวข้อสอบสรุปหลักสำคัญที่ควรรู้ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ  ศ   2546  ชุดที่ 2
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    พ ศ  2551
แนวข้อสอบสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    พ ศ  2551
เฉลยแนวข้อสอบสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   พ ศ  2551
สรุปนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา  ของนายอภิสิทธ์  เวชชาชีวะ
คณะรัฐมนตรีในปัจจุบันคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธ์    เวชชาชีวะ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบนโยบายรัฐบาลแผนบริหารราชการแผ่นดิน
แนวข้อสอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน  พ ศ  2552-2554

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ Campus Academy

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ภาค ข.สำนักงาน ก.พ.
หน้าที่ 1/2
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC219
คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 

SF062
เจาะข้อสอบ 1400 ข้อ ก.พ. ปวช. ปวส. ภาค ก. (SF)
ราคาพิเศษ 229 บาท
! สินค้าหมด

SP794
คู่มือสอบ สำนักงาน ก.พ.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท (SP)
ราคาพิเศษ 237 บาท
! สินค้าหมด

PK277
เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สำนักงาน ก.พ.(ใหม่ล่าสุดปี 2554)(PK)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

PK275
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฎิบัติการสำนักงาน ก.พ.(ใหม่ล่าสุด ปี 2554)(PK)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

PK274
คู่มือเตรีบยมสอบ นักวิชาการเงิน และบัญชีปฎิบัติการ สำนักงาน ก.พ.(ใหม่ล่าสุด) (PK)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

PK273
เจาะข้อสอบ นิติกรปฎิบัติการ สำนักงาน ก.พ.(ใหม่ล่าสุดปี 2554) (PK)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

PK271
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สำนักงาน ก.พ.(ใหม่ล่าสุดปี 2554)(PK)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

PK269
คู่มือ+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สำนักงาน ก.พ.(ใหม่ล่าสุด 2554) (PK)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 

CA046
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สำนักงาน ก.พ.(ภาค ข.) สรุปข้อสอบพร้อมเฉลยรายละเอียด (CA)
ราคาพิเศษ 200 บาท
! สินค้าหมด

TD049
แนวข้อสอบกว่า 400 ข้อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ. ปี 54 (ติวเตอร์เดียว)
ราคาพิเศษ 129 บาท
! สินค้าหมด

NV288
คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ใหม่ล่าสุดปี 2554 (NV)
ราคาพิเศษ 145 บาท
! สินค้าหมด
 

NV287
คู่มือสอบ นักวิเคระห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ใหม่ล่าสึดปี 2554 (NV)
ราคาพิเศษ 179 บาท
 

NV286
รวมข้อสอบ 400 ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ. .ใหม่ล่าสุดปี 54 (NV)
ราคาพิเศษ 155 บาท
 

NV285
คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ใหม่ล่าสึดปี 2554 (NV)
ราคาพิเศษ 159 บาท
! สินค้าหมด

SG256
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.สำนักงาน กพ. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 2,700 บาท
 
 

SG255
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.สำนักงาน กพ. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 2,700 บาท
 

SG254
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.สำนักงาน กพ. ตำแหน่ง นิติกรปฎิบัติการ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 2,700 บาท
 

SG253
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ภาค ข.สำนักงาน กพ. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 2,700 บาท
 

SG252
คอร์สติวเข้ม 42 ชั่วโมง ภาค ข.สำนักงาน กพ. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,200 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com