คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ กทม. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ (GB)
GB229
เข้าชม 4,625 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ชุดเนื้อหา+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 กทม. 
ประกอบด้วย
วิชาความสามารถทั่วไป
 + ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดลองความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
 + ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
วิชาภาษาไทย
 + ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 + ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
 + หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินตามงบประมาณ
 + ระเบียบงานสารบรรณ

สารบัญ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 + อุปมา-อุปมัย
 + อนุกรม
 + คณิตศาสตร์ทั่วไป
 + การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 + การสรุปเหตุผล
 + การวิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
 + การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาไทย
 + ความเข้าใจภาษา
 + การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
 + การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
 + ประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
 + การเรียงข้อความ
 + แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
 + แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
 + แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 + แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแนวข้อสอบ ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 + กระบวนการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
 + บทที่ 1 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
 + บทที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ
 + บทที่ 3 การบริหารงบประมาณ
 + บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล
 + ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไ

จัดทำโดย..สถาบันวิชาการตำราทอง

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/11
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TBC123
คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (กทม.) (TBC)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 

TBC122
คู่มือ+ข้อสอบ กทม. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้สอบทุกต่ำแหน่ง (TBC)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

CA262
เจาะข้อสอบจากสนามจริง ข้่าราชการ กทม.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CW119
รวมข้อสอบ 1,052 ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก กทม. (ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน) (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

SP689
คู่มือสอบ ภาค ก. กทม.ระดับปฏิบัติงาน วุฒิปวช.,ปวส. เล่มเดียวครบ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NK260
คู่มือ + ข้อสอบ 500 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติการ กทม.2557 (NK)
ราคาพิเศษ 150 บาท
! สินค้าหมด

SP684
สรุป + ข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ( SP )
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NV569
รอมข้อสอบ 1000 ข้อ นักประชาสัมพันธ์ฯ ภาค ก. และ ภาค ข.กรุงเทพมหารนคร ครั้งที่ 12/2557 (NV)
ราคาพิเศษ 199 บาท
 
 

CW116
รวมข้อสอบ 1,070 ข้ออธิบายคำตอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปฎิบัติการ กทม. (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

NK259
แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. ปี 57 ระดับปฏิบัติงาน (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ข้อสอบกว่า 500 ข้อ พร้อมอธิบายคำตอบตรงแนวที่สอบ ปัจจุบัน เข้าใจง่าย (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
 

NK258
คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม. ปี57 สรุปสาระสำคํย พร้อมสรุปข้อสอบและข้อสอบเก่าปีล่าสุด (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
 

SP681
คู่มือสอบ (ภาค ก.) กทม. ระดับปฏิบัติการ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ความรู้ความสามารถทั่วไป สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

NVT230
E-BOOK Download นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

SG709
ติวสดอาทิตย์ (แถมฟรี)+เอกสารประกอบการติว กทม ภาค ก (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
 

SG708
ติวสดเสาร์ (แถมฟรี)+เอกสารประกอบการติว กทม ภาค ข เฉพาะตำแหน่ง **ประชาสัมพันธ์/จัดเก็บรายได้/พัสดุ** (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 4,500 บาท
 

SG707
ติวสดเสาร์-อาทิตย์ (แถมฟรี)+เอกสารประกอบการติว กทม ภาค ก+ข เฉพาะตำแหน่ง **ประชาสัมพันธ์/จัดเก็บรายได้/พัสดุ** (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 6,000 บาท
 
 

SG706
DVD+เอกสารประกอบ ติวทางไปรษณีย์ กทม ภาค ข เฉพาะตำแหน่ง **ประชาสัมพันธ์/จัดเก็บรายได้/พัสดุ** จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,100 บาท
 

SG705
DVD+เอกสารประกอบ ติวทางไปรษณีย์ ภาค ก กทม (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 3,100 บาท
 

SG704
DVD+เอกสารประกอบ ติวทางไปรษณีย์ กทม ภาค ก+ข เฉพาะตำแหน่ง **ประชาสัมพันธ์/จัดเก็บรายได้/พัสดุ** จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 5,100 บาท
 

SP671
คู่มือ+ข้อสอบ ล่าสุด กทม. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com