คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ กทม. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ (GB)
GB229
เข้าชม 6,617 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ชุดเนื้อหา+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 กทม. 
ประกอบด้วย
วิชาความสามารถทั่วไป
 + ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดลองความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
 + ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
วิชาภาษาไทย
 + ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 + ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
 + หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินตามงบประมาณ
 + ระเบียบงานสารบรรณ

สารบัญ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 + อุปมา-อุปมัย
 + อนุกรม
 + คณิตศาสตร์ทั่วไป
 + การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 + การสรุปเหตุผล
 + การวิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
 + การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาไทย
 + ความเข้าใจภาษา
 + การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
 + การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
 + ประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
 + การเรียงข้อความ
 + แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
 + แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
 + แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 + แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแนวข้อสอบ ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 + กระบวนการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
 + บทที่ 1 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
 + บทที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ
 + บทที่ 3 การบริหารงบประมาณ
 + บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล
 + ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไ

จัดทำโดย..สถาบันวิชาการตำราทอง

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/11
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SP803
เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด การเงินและบัญชี ปฏิบัตรการ กทม. วุฒิป.ตรี (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP787
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กทม. วุฒิ ปวช.,ปวส. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP786
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน กทม. วุฒิ ปวช.,ปวส. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA305
เจาะข้อสอบ พร้อมสรุปเนื้อหา นิติกร ปฏิบัติการ กทม. (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

SP783
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พนักงาน เทศกิจ ปฏิบัติงาน กทม. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิ ปวช. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CW176
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลย อธิบายคำตอบ 1,045 ข้อ ภาค ก. กทม.ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษา นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี บรรณารักษ์ วิศวกร ฯ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CA300
เจาะข้อสอบ+สรุปเนื้อหา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กทม. (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA299
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ปฏิบัติการ กทม. ใหม่ล่าสุด CA
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

NK265
แนวข้อสอบ 500 ข้อภาค ก กทม. ระดับปฏิบัติการ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 58 (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

NK264
แนวข้อสอบ 500 ข้อ ภาค ก กทม.ระดับปฏิบัติงาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 58 (NK)
ราคาพิเศษ 160 บาท
! สินค้าหมด

TD215
เจาะข้อสอบ 1200 ข้อ ภาค ก. กทม.ใช้สอบทุกตำแหน่ง (TD)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

TBC170
คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก. กทม ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้สอบทุกตำแหน่ง (TBC)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 
 

NVT365
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณะสุข กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 259 บาท
 

TBC123
คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (กทม.) (TBC)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 

TBC122
คู่มือ+ข้อสอบ กทม. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้สอบทุกต่ำแหน่ง (TBC)
ราคาพิเศษ 270 บาท
 

CA262
เจาะข้อสอบจากสนามจริง ข้่าราชการ กทม.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CW119
รวมข้อสอบ 1,052 ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก กทม. (ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน) (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

SP689
คู่มือสอบ ภาค ก. กทม.ระดับปฏิบัติงาน วุฒิปวช.,ปวส. เล่มเดียวครบ (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NK260
คู่มือ + ข้อสอบ 500 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติการ กทม.2557 (NK)
ราคาพิเศษ 150 บาท
! สินค้าหมด

SP684
สรุป + ข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ( SP )
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com