คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ กทม. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ (GB)
GB229
เข้าชม 4,608 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ชุดเนื้อหา+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 กทม. 
ประกอบด้วย
วิชาความสามารถทั่วไป
 + ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดลองความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
 + ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
วิชาภาษาไทย
 + ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 + ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
 + หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินตามงบประมาณ
 + ระเบียบงานสารบรรณ

สารบัญ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 + อุปมา-อุปมัย
 + อนุกรม
 + คณิตศาสตร์ทั่วไป
 + การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 + การสรุปเหตุผล
 + การวิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
 + การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาไทย
 + ความเข้าใจภาษา
 + การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
 + การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
 + ประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
 + การเรียงข้อความ
 + แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
 + แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
 + แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 + แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแนวข้อสอบ ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 + กระบวนการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
 + บทที่ 1 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
 + บทที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ
 + บทที่ 3 การบริหารงบประมาณ
 + บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล
 + ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไ

จัดทำโดย..สถาบันวิชาการตำราทอง

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/10
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


NVT205
E-BOOK Download นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT204
E-BOOK Download นักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

SP569
รวมข้อสอบ อัตนัย+ปรนัย นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กทม.(SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NVT097
E-BOOK คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการคลังปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 

GB404
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร ภาค ข (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA198
คู่มือเตรียมสอบ กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เนื้อหา+ข้อสอบ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB403
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ กทม. ภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB402
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กทม. ภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

TBC042
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ กรุุงเทพมหานคร (TBC)
ราคาพิเศษ 260 บาท
 

NVT094
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครอง กรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

NVT093
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา กรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 (NVT)
ราคาพิเศษ 249 บาท
 

SP559
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานเทศกิจปฎิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กทม. (SP)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 
 

CA200
คู่มือเตรียมสอบ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ กทม. (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

NV453
รวมข้อสอบ 1000 ข้อภาคก.และข กทม. นักทรัพยากรบุคคลฯ ใหม่ล่าสุดปี 56 (NV)
ราคาพิเศษ 199 บาท
! สินค้าหมด

NVT801
E-BOOK+File เสียง MP3 Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56 (NVT)
ราคาพิเศษ 499 บาท
 

NVT092
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ใหม่ ปี 56
ราคาพิเศษ 249 บาท
 
 

SP555
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคลังปฎิบัติการ กรุงเทพมหานคร (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP554
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กทม. (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TBC036
คู่มือ+ข้อสอบ กทม. นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ (TBC)
ราคาพิเศษ 240 บาท
 

TBC035
คู่มือเตรียมสอบ กทม.นักวิชาการศึกษา (TBC)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com