คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ กทม. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ (GB)
GB229
เข้าชม 9,000 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 200 บาท

ชุดเนื้อหา+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3 กทม. 
ประกอบด้วย
วิชาความสามารถทั่วไป
 + ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมหรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดลองความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
 + ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
วิชาภาษาไทย
 + ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 + ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
 + หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินตามงบประมาณ
 + ระเบียบงานสารบรรณ

สารบัญ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
 + อุปมา-อุปมัย
 + อนุกรม
 + คณิตศาสตร์ทั่วไป
 + การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 + การสรุปเหตุผล
 + การวิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
 + การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาไทย
 + ความเข้าใจภาษา
 + การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
 + การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
 + ประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
 + การเรียงข้อความ
 + แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
 + แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
 + แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 + แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแนวข้อสอบ ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 + กระบวนการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
 + บทที่ 1 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
 + บทที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ
 + บทที่ 3 การบริหารงบประมาณ
 + บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล
 + ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533
 + ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 + แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไ

จัดทำโดย..สถาบันวิชาการตำราทอง

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)
หน้าที่ 1/12
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


GB539
ชุดรวมข้อสอบ 600ข้อ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ภาค ข.กทม. วุฒิป.ตรี (GB)
ราคาพิเศษ 190 บาท
 

TBC710
เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBCE1094
E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 234 บาท
 

TBC706
พิชิตข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 257 บาท
 
 

TBC705
คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TT084
สรุป+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี กทม.(อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

TBC702
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 247 บาท
 

TBC701
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

NVT588
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ปี 60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

TBCE1085
E-BOOK ไฟล์ พิชิตข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 243 บาท
 

TBCE1083
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน กทม. (TBC)
ราคาพิเศษ 225 บาท
 

TT083
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) กทม.(อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 

CA553
สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

NVT587
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปี60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT586
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ปฏิบัติงาน ปี60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 

NVT585
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน ปี60 กทม.(NVT)
ราคาพิเศษ 233 บาท
 
 

TT082
สรุป+ข้อสอบล่าสุด นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม. (ภาค ข.) วุฒิป.ตรี (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

GB537
สรุป+ข้อสอบล่าสุด พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม.(ภาค ข.) วุฒิปวส. (GB)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

SP1050
สรุป+ข้อสอบล่าสุด รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ กทม.ทุุกตำแหน่งต้องสอบ (SP)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 

CA552
สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตร นักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 238 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com