คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
สรุปย่อ/แนวข้อสอบ ภาค ก ครูผู้ช่วย 53 (ครูถัง)
KT003
เข้าชม 6,462 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 300 บาท

ประกอบด้วย
 + กฎหมาย และระเบียบที่ใช้ปฏิบัติราชการ
 + แนวข้อสอบวิชาการศึกษา

สารบัญ
ส่วนที่ 1 กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 + แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550
 + สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2545
 + แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 + แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551
 + แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
 + แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงและสรุปย่อ พรบ.คุ้มครอง
 + แนวข้อสอบ กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
ส่วนที่ 2 วิชาการศึกษา
 + หลักการจัดการศึกษา (แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ)
 + แผนกาศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุ) 2552-2559
 + หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 + การกำหนดรหัสวิชา
 + การประกาศใช้หลักสูตร
 + ปพ.
 + แบบทดสอบ
 + มาตรฐานการศึกษาชาติ
 + จิตวิทยา
 + แนวข้อสอบจิตวิทยา
 + วิธีการสอนแบบต่าง ๆ
 + สื่อการสอน
 + การวัดผลประเมินผล
 + การแนะแนว
 + เฉลยแบบทดสอบ

จัดทำโดย..อ.ประยูร มังกร (ครูถัง)

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด ครู-อาจารย์ (สพฐ - กทม - ท้องถิ่น)
หน้าที่ 1/9
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


CW185
รวมข้อสอบ 1,712 ข้ออธิบายคำตอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก สพฐ. (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

GR052
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป เล่ม 2 ปี 2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SG755
คอร์สติวทางไปรษณีย์ ครูผู้ช่วย สพฐ.DVD+หนังสือ จัดส่ง EMS (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 4,600 บาท
 

SG754
แถมติวสด เสาร์ อาทิตย์ ครูผู้ช่วย สพฐ.เอกสารประกอบการติว ปี 2558 (อ.ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 5,500 บาท
 
 

SGB085
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความสามารถทั่วไป เล่ม 2 (SGB)
ราคาพิเศษ 290 บาท
 

GR054
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เล่ม 4 ปี 2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

GR053
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู เล่ม 3 ปี 2558 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GR051
PRE-ORDER ส่ง 12 ก.พ.58 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 2558 กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 380 บาท
 
 

GR055
PRE-ORDER ส่งส่่ง 12 ก.พ. 58 คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 2558 รวม 4 เล่ม จัดส่งธรรมดา กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 1,180 บาท
 

GR056
PRE-ORDER ส่ง 12 ก.พ.58 คู่มือสอบครู สพฐ อ.จีระ ปี 2558 รวม 4 เล่ม จัดส่งทาง EMS กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่ง!! (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 1,400 บาท
 

SGB084
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 (SGB)
ราคาพิเศษ 320 บาท
 

CW148
รวมข้อสอบ ครู กศน.ครูอาสาสมัคร สำนักงาน กศน. (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 

CW147
รวมข้อสอบ 1,541 ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา อบจ.ชัยภูมิ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CW133
ชุดสรุป (ภาค ก.) 1,041 ข้ออธิบายคำตอบ ครูผู้ช่วย อบจ.ชัยภูมิ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

SP710
สรุป+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อบจ,ชัยภูมิ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ทุกตำ่แหน่งต้องสอบ (SP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 

CA270
ชุดเจาะข้อสอบ ลุย!!ข้อสอบ+สรุป ครูผู้ช่วยวิชาเอก คณิตศาสตร์ (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

CW128
ชุดสรุปข้อสอบ 976 ข้ออธิบายคำตอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา อบจ.สกลนคร (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

CW127
ชุดสรุปข้อสอบ 976 ข้ออธิบายคำตอบ คอมพิวเตอร์ (ภาค ข.) ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 

GR047
คูู่่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 ปี 2557 (อ.ดร.จีระ งอกศิลป์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

CW122
รวมข้อสอบ 1,080 ข้อ ภาค ก.ต่ำแหน่ง ครูผู้ช่วย องค์การส่วนจังหวัดสกลนร (อ.ชวิศ)
ราคาพิเศษ 220 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com