คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือ+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจสายปราบปราม ชั้นสัญญาบัตร (ภายใน)(PK)
PK219
เข้าชม 4,555 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท

ครบทุกเนื้อหา
-ประมวลกฎหมายอาญา
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-กฎหมายลักษณะพยาน
-พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
   และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
 -กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
 -กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
 -กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 
สารบัญ
สรุปเนื้อหา นายร้อยตำรวจ
สายปราบปราม
สรุปเนื้อหา กฎหมายอาญา
สรุปเนื้อหา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สรุปเนื้อหา กฎหมายลักษณะพยาน
สรุปเนื้อหา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
สรุปเนื้อหา แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สรุปเนื้อหาจริยธรรมตำรวจ
แนวข้อสอบครบทั้งหลักสูตร นายร้อยตำรวจ    75 ข้อ

จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด นายร้อยตำรวจ (บุคคลภายใน)
หน้าที่ 1/6
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


NV590
รวมข้อสอบ 1300 ข้อ นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ใหม่ล่าสุด ปี57 (NV)
ราคาพิเศษ 199 บาท
 

BL037
เตรียมสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (ติวเตอร์หมู)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 

SGB076
ชุดตะลุยโจทย์นายร้อยตำรวจสายป้องกันและปราบปรามสายสอบสวนและนิติกร( อ.ชลสิทธิ์ )
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

TBC117
พิชิตข้อสอบ ภาษาอังกฤษ นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (TBC)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 

TT044
คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พนักงานสืบสวนและนิติกร ล่าสุด (ธนิต)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP668
คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร รอง สว.สายงานปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SP666
คู่มือ+ข้อสอบล่าสุด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงาน อำนวยการและสนับสนุน (SP)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

TD202
เจาะข้อสอบ 1000 ข้ออธิบายคำตอบ นายร้อยตำรวจ สายสอบสวนและนิติกร ตรงตามหลักสูตร ใหม่ล่าสุด 57 (ติวเตอร์เดียว)
ราคาพิเศษ 199 บาท
 
 

CA254
คู่มือ+ข้อสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รอง สว.สายงานปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

CA253
คู่มือ+ข้อสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนและนิติกร ใหม่ล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

SGB072
นายร้อยตำรวจกฏหมายอาญา (เล่ม 1 ) ชุดเรียน DVD ตรงตามแนวข้อสอบจริง ทุกเรื่อง ทุกประเด็น (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 450 บาท
 

SGB071
ชุดเจาะข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สาย สอบสวน ชุดล่าสุด ประกอบด้วยข้อสอบปีล่าสุด 57 (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 
 

SGB069
ชุดเรียน DVD คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ วิชากฎหมายลักษณะพยาน (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

SGB068
ชุดเรียน DVD คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ วิชา กฎ ก.ตร. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

SGB066
ชุดเรียน DVD คู่มือเตรียมสอบ วิธีพิจารณาความอาญา นายร้อยตำรวจ (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 450 บาท
 

SGB065
ชุดเรียน DVD งานสารบรรณ เพื่อเตรียมสอบบรรจุรับราชการ (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 
 

SGB064
คู่มือเตรียมสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พร้อม DVD (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 

TD201
เจาะข้อสอบ 1000 ข้อ นายร้อยตำรวจ ปราบปราม ตรงตามหลักสูตร ใหม่ล่าสุด 57 (ติวเตอร์เดียว)
ราคาพิเศษ 199 บาท
 

TD200
เจาะข้อสอบ 900 ข้อ วิชาพื้นฐาน นายร้อยตำรวจ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ใหม่ล่าสุด ปี 57 (ติวเตอร์เดียว)
ราคาพิเศษ 199 บาท
 

SGB063
คู่มือสอบ นายร้อยตำรวจ (เล่มที่ 1 ใช้สอบได้ทุกสาย) ใหม่ล่าสุด 57 (อ.เป้ ชลสิทธิ์)
ราคาพิเศษ 350 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com