คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
กฎหมาย+พลวัตรใหม่ ๆ ภาค ข. แนวข้อสอบ+ย่อสรุป รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครูถัง)
KT002
เข้าชม 9,152 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 250 บาท

กฎหมาย+พลวัตรใหม่ ๆ ภาค ข.
แนวข้อสอบ+ย่อสรุป รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
สารบัญ
ส่วนที่ 1
+ นโยบายรัฐบาล
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
+ ข้อมูล SP2
ส่วนที่ 2
+ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ชุดที่ 1
+ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ชุดที่ 2
+ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
+ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
+ การดำเนินการทางวินัย
+ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
+ ห้องสุด 3 ดี

จัดทำโดย..อ.ประยูร มังกร (ครูถัง)

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด รองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่ 1/1
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


SP1003
สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา (สพฐ.) (SP)
ราคาพิเศษ 360 บาท
 

VVB058
คู่มือสอบ การบริหารงานวิชาการ สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร เล่ม 3 ฉบับล่าสุด (VVB)
ราคาพิเศษ 320 บาท
 

VVB057
คู่มือเตรียมสอบ การบริหารงานทั่วไป สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร เล่ม 6 ตรงตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุด (VVB)
ราคาพิเศษ 320 บาท
 

VVB056
คู่มือเตรียมสอบ การบริหารงานบุคคล สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร เล่ม 5 ตรงตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุด (VVB)
ราคาพิเศษ 320 บาท
 
 

VVB055
คู่มือเตรียมสอบ การบริหารงานงบประมาณ สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร เล่ม 4 ตรงตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ใหม่ล่าสุด (VVB)
ราคาพิเศษ 320 บาท
 

VVB054
คู่มือเตรียมสอบ สมรรถนะ ทางการบริหาร Competency เล่ม 2 สำหรับสายงานทางการศึกษา (VVB)
ราคาพิเศษ 320 บาท
 

VVB053
คู่มือเตรียมสอบ กฏหมายและระเบียบ การศึกษา เล่ม 1 สำหรับสายงานทางการศึกษา (VVB)
ราคาพิเศษ 320 บาท
 

KT002
กฎหมาย+พลวัตรใหม่ ๆ ภาค ข. แนวข้อสอบ+ย่อสรุป รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครูถัง)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com