คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (วิญญูชน)
WC011
เข้าชม 8,977 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 76 บาท
ราคาปกติ 80 บาท ลด 5 %

ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
พิมพ์ พฤษภาคม  2555
บทคัดย่อ :   หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, หมวด 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน, หมวด 3 การกำหนดสิทธิในที่ดิน, หมวด 4 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน, หมวด 5 การรังวัดที่ดิน, หมวด 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม, หมวด 7 การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา, หมวด 8 การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว, หมวด 9 การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท, หมวด 10 การค้าที่ดิน, หมวด 11 ค่าธรรมเนียม, หมวด 12 บทกำหนดโทษ, บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน 

จัดทำโดย.. ธีรพล อรุณะกสิกร และคณะ

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายที่ดิน
หน้าที่ 1/1
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


TJG559
ประมวลกฏหมาย ที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ.2559 (TJG)
ราคาพิเศษ 140 บาท
 

TJG445
108 กฏหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (TJG)
ราคาพิเศษ 315 บาท
 

TJG426
ประมวลกฏหมาย ที่ดิน พ.ศ 2497 ทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1และบรรพ4 (ฉบับใช้สอบ) ปกแข็ง TJG
ราคาพิเศษ 216 บาท
! สินค้าหมด

TJG405
คู่มือ จดทะเบียนนิติกรรมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายที่ดิน (TJG)
ราคาพิเศษ 323 บาท
 
 

NTB030
คำอธิบายประมวลกฏหมาย ที่ดิน (สมจิตร ทองประดับ)
ราคาพิเศษ 399 บาท
! สินค้าหมด

TJG383
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) (ฉบับใช้สอบ) (ปกแข็ง) (TJG)
ราคาพิเศษ 171 บาท
! สินค้าหมด

AY020
ประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน (เล่มเล็ก)(AY)
ราคาพิเศษ 95 บาท
! สินค้าหมด

TJG408
ประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและที่ดิน บรรพ 1 และบรรพ 4 (TJG)
ราคาพิเศษ 90 บาท
! สินค้าหมด
 

AY010
ประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน (AY)
ราคาพิเศษ 140 บาท
! สินค้าหมด

PP105
รวมกฎหมายที่ดิน ปรับปรุงใหม่ล่าสุด (พ.ศ. พัฒนา)
ราคาพิเศษ 180 บาท
! สินค้าหมด

WC011
ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (วิญญูชน)
ราคาพิเศษ 76 บาท
 

1584
ประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543
ราคาพิเศษ 65 บาท
 
 
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com