คุณ : Guest User
 
Total : 00000.00 Baht.
www.facebook.com/sheetram twitter.com/sheetram www.youtube.com/sheetram

หมวดสินค้า

รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
Advertising
คอร์สติวทางไปรษณีย์  ปลีดอำเภอ ปี 2555
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย ราคาถูกสุดๆ
จองที่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั่วไทย  เน้นเมืองท่องเที่ยว
คู่มือสอบครู สพฐ. กทม. และผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.จีระ งอกศิลป์
 
PaySbuy บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อถือได้ในความปลอดภัย
www.sheetram.com จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า...click ดูรายละเอียด
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ
08-5967-9080
0-2723-0950

ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ

 

website statistics  
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา (GB)
GB169
เข้าชม 4,991 ครั้ง
 

ราคาพิเศษ 370 บาท

หลักสูตรการสอบ
+ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
+ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารและพัฒนาแนวใหม่
+ นโยบายรัฐบาลและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

สารบัญ
+ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  - กฎหมายหลักในการจัดการศึกษา
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
+ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - สาระสำคัญของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
  - กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546
ฯลฯ
+ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารและพัฒนาแนวใหม่
  - Balanced Scorecard คืออะไร
  - การบริหารความเสี่ยง
  - ความเสี่ยงของบริบทราชการไทย
  - การคิดนอกกรอบ
  - หลักการและแนวคิดในการพัฒนางานอื่น ๆ
  - การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  - การพัฒนาระบบราชการ
  - การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แบบทดสอบการบริหารยุคใหม่และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
+ นโยบายรัฐบาลและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
  - นโยบายของนายสมัคร สุนทรเวช
  - นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
  - นโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  - นโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ปี 2551
  - วาระแห่งชาติด้านการศึกษา
  - แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2551-2553
  - แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาภายใต้
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
  - ฯลฯ

จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

 
หนังสืออื่นๆ ในหมวด รองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่ 1/1
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


GB272
คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ (GB)
ราคาพิเศษ 290 บาท
 

SP210
คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ./ผอ. ผู้บริหารสถานศึกษา (SP)
ราคาพิเศษ 300 บาท
 

KT002
กฎหมาย+พลวัตรใหม่ ๆ ภาค ข. แนวข้อสอบ+ย่อสรุป รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครูถัง)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 

GB169
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา (GB)
ราคาพิเศษ 370 บาท
 
 

HE188
คู่มือเตรียมสอบ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง-เลื่อนตำแหน่ง ผู้บริหาร สถานศึกษา/การศึกษา สำหรับข้าราชการครูที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งเป็น ผอ./รอง ผอ. (HI-ED)
ราคาพิเศษ 195 บาท
! สินค้าหมด

GB102
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา (GB)
ราคาพิเศษ 350 บาท
! สินค้าหมด
 
ก่อนหน้า ถัดไป
จัดเรียงตาม 


©Copy Right 2009-2012 Sheetram.com